Alte informaţii de interes consular

Procedura de înregistrare a interpreţilor şi traducătorilor la Ambasada

Precizăm că Ambasada României la Londra nu are competenţe în procedura de autorizare a interpreţilor şi traducătorilor.

Pentru traducerile cu caracter juridic, instituţia abilitată să autorizeze interpreţii şi traducătorii este Ministrul Justiţiei. Informaţii detaliate puteţi obţine prin intermediul următorului site:  http://www.just.ro/infcf544.php?idc=14

După obţinerea autorizaţiei de la Ministerul Justiţiei, pentru a fi înregistrată la Ambasadă este nevoie să depuneţi următoarele acte:

 • cerere de includere pe lista traducătorilor înregistraţi la ambasadă semnată de către solicitant (se adresează şefului Secţiei consulare şi va conţine: numele şi prenumele, adresa completă din Marea Britanie, numărul de telefon, adresă de email);
 • curriculum vitae
 • originalul şi fotocopia cartii de identitate / pasaportului;
 • originalul şi fotocopia certificatului de naştere;
 • originalul şi fotocopia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • originalul şi fotocopia hotărârii de divort (dacă este cazul);
 • originalul şi fotocopia autorizaţiei de traducător emisă de Ministerul Justiţiei;
 • originalul şi fotocopia diplomei sau adeverinţei de absolvire a Facultăţii de limbi străine ori a certificatului de traducător emis de Ministerul Culturii;
 • originalul şi fotocopia diplomei de bacalaureat;
 • originalul şi fotocopia documentului care atestă dreptul de a lucra în Marea Britanie.

După evaluarea dosarului, solicitantul va fi informat cu privire la soluţionarea cererii de includere in lista traducatorilor autorizaţi înregistraţi la Ambasada României la Londra.

Dacă cererea este aprobată, pentru ca semnătura şi sigiliul traducăorului, aplicate pe traducerile efectuate de acesta, să poată fi legalizate de către consul, traducătorul va trebui :

1. să se prezinte la Secţia consulară pentru depunerea specimenului de semnătura şi sigiliu (ştampila) în fata consulului;

2. să achite taxa consulară de legalizare a semnăturii şi sigiliului.

ATENTIE !!! : în cazul în care traducătorul, în urma căsătorie, decide să îşi schimbe numele trebuie să trimită/depună la Secţia consulară, următoarele documente:

 • certificatul de căsătorie românesc
 • autorizaţia eliberată de Ministerul Justiţiei pe noul nume
 • cerere de includere în lista traducătorilor înregistraţi la Ambasadă adresată şefului Secţiei consulare

In urma analizării cererii şi a verificării, împreună cu Ministerul Justiţiei, a autorizaţiei eliberate, şeful Secţiei consulare va informa solicitantul cu privire la soluţionarea cererii.

Dacă cererea este aprobată, pentru ca noua semnătură şi noul sigiliu ale traducătorului, aplicate pe traducerile efectuate de acesta, să poata fi legalizate de către consul, traducătorul va trebui :

1. să se prezinte la Secţia consulară pentru depunerea specimenului de semnătura şi sigiliu (ştampila) în faţa consulului;

2. să achite taxa consulară de legalizare a semnăturii şi sigiliului.

  

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

Invocarea, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, permite iniţierea negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar nu presupune o…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României la Cardiff (26 - 27 martie 2017)

28.03.2017

În perioada 26-27 martie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru la Cardiff, în Ţara Galilor. Din…