Paşaportul simplu electronic

Eliberare paşaport simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

 

INFORMAŢII GENERALE

Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştăCererile pot fi depuse doar personal.

Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU mai poate fi inclus in documentul de călătorie al părinţilor.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Domiciliul titularului este menționat pe pagina a doua a paşaportului – Marea Britanie.


Depunerea cererii:

 • Personal, în România, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul de domiciliu.
 • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Londra - dacă vă aflaţi în Marea Britanie şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat prin e-mail (londra.pasapoarte@mae.ro).

Prezenţa personală la Secţia Consulară a solicitanţilor este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale.

Secţia consulară a Ambasadei României la Londra este competentă să proceseze cererile de pașapoarte și să preia datele solicitanților iar acestea se transmit automat în România în sistem electronic securizat. Cererile de pașapoarte se aprobă de autoritățile din România și pașapoartele sunt confecționate în România.

RECOMANDARE: Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

Paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate pot fi returnate, la cerere, solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

                                             
Documente necesare:

 1. Dovada domiciliului din Marea Britanie, ÎN ORIGINAL şi copie - poate fi doar un document eliberat de Home Office:
  • paşaport britanic
  • certificatul de înregistrare pentru cetățeni UE, emis de Home Office în baza prevederilor Directivei 38/ 2004, ÎN ORIGINAL şi copie (EEA registration certificate - https://www.gov.uk/eea-registration-certificate)
  • permis de ședere în Marea Britanie (residence permit) , ÎN ORIGINAL şi copie
  • orice alt documente de ședere emis de Home Office – blue card, yellow card, purple card, ÎN ORIGINAL şi copie.
 2. Formular cerere servicii consulare;
 3. Paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
  • In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, însoțită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Lista traducătorilor poate fi solicitată la adresa londra.pasapoarte@mae.ro.
  • Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie.
  • In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 4. Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,
 5. Certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi)
 • Certificatele de căsătorie emise în Marea Britanie sau în alt stat decât România nu sunt acceptate și trebuie să fie înscrise / transcrise la serviciul de stare civilă competent sau la misiunea diplomatică / oficiul consular competent (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă).
 • Sentinţa de divorţ românească rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei divorţaţi).
 • Sentințele de divorț pronunțate în alte state decât România nu sunt acceptate și trebuie înscrise, prin mențiune, în registrele românești de stare civilă. Această procedură trebuie finalizată înainte de depunerea cererii de pașaport. Pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă.
 • Certificatul deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei văduvi).
 1. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate,  ÎN ORIGINAL şi copie – pentru persoanele care în vechiul pașaport au înscris domiciliul în România.
 2. Taxa consulară se achită , de preferat, cu cardul bancar, la sediul Secţiei Consulare.

ATENŢIE: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

Eliberare pașapoarte

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Paşapoartele electronice se confecţionează în România și se trimit ulterior la Secţia consulară

Termenul de eliberare a paşaportului românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 90 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Puteți verifica dacă pașaportul a sosit la Secția Consulară accesând link-ul http://londra.mae.ro/cauta-pasaport.

Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, lunea, marţea, miercurea şi joia între orele 15:00 – 17:00, precum şi vinerea, între orele 9:00-14:00, fără programare, prezentând chitanţa, cartea de identitate, dacă aceasta nu a fost predată la procesarea cererii de pașaport şi paşaportul anterior.

La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Parlamentul României a anunțat convocarea primei reuniuni a Congresului Românilor de Pretutindeni

06.05.2016

În urma conferintei de presă care a avut loc astăzi, 05.05.2016, la Parlamentul României, a fost anunţată convocarea primei reuniuni a Congresului Românilor de Pretutindeni, care se…

Alegeri parlamentare 2016 - înscrierea în Registrul electoral pentru votul în străinătate

07.04.2016

Ambasada României la Londra încurajează cetăţenii români cu drept de vot din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să se înscrie în Registrul electoral pentru votul în…

Adoptarea definiției de lucru a antisemitismului la Reuniunea Plenară de la București a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului

30.05.2016

Cu prilejul Reuniunii Plenare a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), care a avut loc la București în perioada 23- 26 mai 2016, a fost adoptată prin consens, după…