Paşaportul simplu electronic

Eliberare paşaport simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă.

Programările sunt disponibile pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.

 

INFORMAŢII GENERALE

Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştăCererile pot fi depuse doar personal.

Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU mai poate fi inclus in documentul de călătorie al părinţilor.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Domiciliul titularului este menționat pe pagina a doua a paşaportului – Marea Britanie.


Depunerea cererii:

 • Personal, în România, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul de domiciliu.
 • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Londra - dacă vă aflaţi în Marea Britanie şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Prezenţa personală la Secţia Consulară a solicitanţilor este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale.

Secţia consulară a Ambasadei României la Londra este competentă să proceseze cererile de pașapoarte și să preia datele solicitanților iar acestea se transmit automat în România în sistem electronic securizat. Cererile de pașapoarte se aprobă de autoritățile din România și pașapoartele sunt confecționate în România.

RECOMANDARE: Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

Paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate pot fi returnate, la cerere, solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

                                             
Documente necesare:

 1. Dovada domiciliului din Marea Britanie, ÎN ORIGINAL şi copie - poate fi doar un document eliberat de Home Office:
  • paşaport britanic
  • certificatul de înregistrare pentru cetățeni UE, emis de Home Office în baza prevederilor Directivei 38/ 2004, ÎN ORIGINAL şi copie (EEA registration certificate - https://www.gov.uk/eea-registration-certificate)
  • permis de ședere în Marea Britanie (residence permit) , ÎN ORIGINAL şi copie
  • orice alt documente de ședere emis de Home Office – blue card, yellow card, purple card, ÎN ORIGINAL şi copie. Acest document trebuie să fie pe numele de familie pe care îl purtați în prezent. Dacă v-ați căsătorit sau ați divorțat și ați schimbat numele de familie și nu ați schimbat numele de familie și pe documentul care atestă rezidența atunci soluția este să vă eliberăm un pașaport temporar (pe baza documentelor pe care le aveți), valabil 1 an, iar cu acela să depuneți o cerere la Home Office pentru schimbarea numelui de familie pe documentul de rezidență. Odată schimbat numele pe documentul de rezidență veți putea depune actele pentru un pașaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (CRDS) valabil 5 ani.
 2. Formular cerere servicii consulare;
 3. Paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
  • In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, însoțită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Lista traducătorilor poate fi consultată la următoarea adresă https://londra.mae.ro/node/1998.
  • Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie.
  • In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 4. Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,
 5. Certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi)
 • Certificatele de căsătorie emise în Marea Britanie sau în alt stat decât România nu sunt acceptate și trebuie să fie înscrise / transcrise la serviciul de stare civilă competent sau la misiunea diplomatică / oficiul consular competent (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă).
 • Sentinţa de divorţ românească rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei divorţaţi).
 • Sentințele de divorț pronunțate în alte state decât România nu sunt acceptate și trebuie înscrise, prin mențiune, în registrele românești de stare civilă. Această procedură trebuie finalizată înainte de depunerea cererii de pașaport. Pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă.
 • Certificatul deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei văduvi).
 1. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate,  ÎN ORIGINAL şi copie – pentru persoanele care în vechiul pașaport au înscris domiciliul în România.
 2. Taxa consulară se achită , de preferat, cu cardul bancar, la sediul Secţiei Consulare.

ATENŢIE: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

Eliberare pașapoarte

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Paşapoartele electronice se confecţionează în România și se trimit ulterior la Secţia consulară

Termenul de eliberare a paşaportului simplu electronic românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 90 zile calendaristice de la data depunerii cererii. În practică, pașapoartele sunt disponibile spre ridicare după aproximativ 30 zile calendaristice de la data depunerii cererilor.

Puteți verifica dacă pașaportul a sosit la Secția Consulară accesând link-ul http://londra.mae.ro/cauta-pasaport.

Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, vinerea, între orele 9:00-14:00, fără programare, prezentând chitanţa, cartea de identitate, dacă aceasta nu a fost predată la procesarea cererii de pașaport şi paşaportul anterior.

La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

În contextul apropierii datei invocării, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, precizăm că acest gest permite iniţierea negocierilor privind retragerea…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României în Hampshire (22 - 23 martie 2017)

24.03.2017

În perioada 22-23 ianuarie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru în Comitatul Hampshire (localitățile…