Paşaportul simplu electronic

Eliberare paşaport simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 
Informații generale

Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie care se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Reglementările legale în vigoare nu permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poștă. Cererile pot fi depuse doar personal cu ocazia depunerii cererii de reînnoire a pașapoartelor electronice.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 10 ani pentru adulți.

Domiciliul titularului este menționat pe pagina a doua a paşaportului – Marea Britanie.

Depunerea cererii:

  • Personal, în România, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul de domiciliu.
  • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Londra - dacă vă aflaţi în Marea Britanie şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa www.econsulat.ro sau la sediul Secției Consulare. 

Prezenţa personală la Secţia Consulară a solicitanţilor este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale.

Secţia consulară a Ambasadei României la Londra este competentă să proceseze cererile de pașapoarte și să preia datele solicitanților iar acestea se transmit automat în România în sistem electronic securizat. Cererile de pașapoarte se aprobă de autoritățile din România și pașapoartele sunt confecționate în România.

Recomandare: Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

Paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate pot fi returnate, la cerere, solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

Documente necesare:

a) Documente necesare pentru stabilirea domiciliului în Marea Britanie și care NU necesita traducere:

- paşaport britanic valabil, în original

- colantul/ștampila aplicată în pașaport care atestă dreptul de ședere, în original

- certificatele de înregistrare - card albastru sau card galben, în original

- autorizația de muncă - card violet, în original

- documentul care atestă reședința permanentă - permis biometric tip card, în original

- certificatul de cetățenie/naturalizare, în original

- documentul/ cardul care conține numărul național de asigurare (NINo), în original

 

b) Documente necesare care pentru stabilirea domiciliului în Marea Britanie și care necesita traducere autorizată în limba română:

 - contract de muncă aflat în executare sau scrisoare de la angajator cu dată recentă însoțită de dovada plății contribuțiilor către autoritățile fiscale, în original

- pentru liber profesioniști (self-employed), dovada plății contribuțiilor, în original și traducere autorizată în limba română

- scrisoare/ certificat / adeverința de școlarizare pentru anul curent sau care face referire la perioada de școlarizare, în original și traducere autorizată în limba română

- factura pentru impozitul local corespunzător anului curent (ex: council tax), în original și traducere autorizată în limba română

- formularul P60 (eliberat în anul anterior), în original și traducere autorizată în limba română

- formularul P45 (eliberat în anul curent sau cel mult anul anterior), în original și traducere autorizată în limba română

- contract de închiriere valabil, încheiat pe o perioadă de cel puțin 1 an însoțit de dovada achitării chiriei, și traducere autorizată în limba română

Nu se vor accepta ca dovada rezidenței permanente permisele de conducere sau cardurile de sănătate străine (emise de DVLA, respectiv NHS) și, pentru moment, nici documentele care atestă înregistrarea pentru pre-settled/settled.

Atentie! Oricare dintre aceste documente trebuie să ateste numele de familie pe care îl purtați în prezent. Dacă v-ați căsătorit sau ați divorțat și ați schimbat numele de familie, însă nu ați operat această schimbare pe documentul care atestă rezidența, atunci soluția este eliberarea un pașaport temporar (pe baza documentelor pe care le dețineți), valabil 1 an. În baza acestui document veți depune o cerere la autoritățile britanice, în vederea schimbării numelui de familie pe documentul de rezidență. La momentul obținerii documentului de rezidență, cu noul nume, veți putea formula o cerere pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic cu domiciliul în Marea Britanie, valabil 10 ani.

2. Formular cerere servicii consulare;

3. Paşaportul anterior, dacă este cazul, în original şi copie;

  • În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, însoțită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Lista traducătorilor poate fi consultată AICI.
  • Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie.
  • In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

4. Certificatul de naştere românesc, în original şi copie;

5. Certificatul de căsătorie românesc, în original şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);

  • Certificatele de căsătorie emise în Marea Britanie sau în alt stat decât România nu sunt acceptate și trebuie să fie înscrise / transcrise la serviciul de stare civilă competent sau la misiunea diplomatică / oficiul consular competent (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea acte de stare civilă).

6. Sentinţa de divorţ românească rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie (pentru cei divorţaţi);

  • Sentințele de divorț pronunțate în alte state decât România nu sunt acceptate și trebuie înscrise, prin mențiune, în registrele românești de stare civilă. Această procedură trebuie finalizată înainte de depunerea cererii de pașaport. Pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea acte de stare civilă.

7. Certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, în original şi copie (pentru cei văduvi);

8. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate,  în original şi copie – pentru persoanele care în vechiul pașaport au înscris domiciliul în România;

9. Taxa consulară se achită , de preferat, cu cardul bancar, la sediul Secţiei Consulare.

Atenție! În conformitate cu art.34 din Legea nr. 248/2005, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române, fie la preluarea cererii la Secția consulară - dacă optează pentru primirea pașaportului CRDS prin poștă, fie la ridicarea pașaportului CRDS.

Eliberare pașapoarte

Paşapoartele electronice nu pot fi eliberate în regim de urgenţă, întrucât se confecţionează în România și se trimit ulterior la Secţia consulară. Termenul de eliberare a paşaportului simplu electronic românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 60 zile calendaristice de la data depunerii cererii. În practică, pașapoartele sunt disponibile spre ridicare după aproximativ 45 zile calendaristice de la data depunerii cererilor.

Puteți verifica dacă pașaportul a sosit la Secția Consulară accesând link-ul http://londra.mae.ro/cauta-pasaport.

Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, vinerea, între orele 9:00-14:00, fără programare, prezentând chitanţa, cartea de identitate valabilă şi paşaportul anterior.

La cererea scrisă a solicitanţilor, paşapoartele pot fi remise şi prin poştă, cu ocazia depunerii cererii la Secția consulară (solicitantul va depune un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery) . Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Model plic poștal preplătit

Model Plic Poștal Preplătit

Cerere de trimitere pașaport prin poștă

Cerere de trimitere pasaport prinposta

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…