Paşaportul simplu electronic

Eliberare paşaport simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 
Informații generale

Reglementările legale in vigoare nu permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştă.  Cererile pot fi depuse doar personal cu ocazia depunerii cererii de reînnoire a pașapoartelor electronice. 

Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie – nu mai poate fi inclus in documentul de călătorie al părinţilor.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani și 5 ani pentru cei cu vârsta între 12 ani și 18 ani.

Domiciliul titularului este menționat pe pagina a doua a paşaportului – Marea Britanie.

Minorul poate solicita un pașaport cu domiciliul în Marea Britanie doar dacă cel puțin unul dintre părinți are deja pașaport cu domiciliul în Marea Britanie sau dacă solicită, o dată cu minorul, eliberarea unui asemenea pașaport.

Atenție! Schimbarea domiciliului minorului din România în Marea Britanie se poate realiza, chiar dacă minorul a fost încredințat unuia dintre părinți prin hotărâre judecătorească, numai dacă există acordul scris (prin declarație notarială sau prezența fizică) a celuilalt părinte!

Depunerea cererii:

Se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa www.econsulat.ro sau la sediul Secției Consulare.

Prezenţa personală la Secţia Consulară a solicitanţilor este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale.

Secţia consulară a Ambasadei României la Londra este competentă să proceseze cererile de pașapoarte și să preia datele solicitanților iar acestea se transmit automat în România în sistem electronic securizat. Cererile de pașapoarte se aprobă de autoritățile din România și pașapoartele sunt confecționate în România. 

Recomandare: Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

Paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate pot fi returnate, la cerere, solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu se depune de minor și de ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minori poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când se află în posesia unei declaraţii de acord din partea celuilalt părinte, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială / declarația de acord se prezintă în original.

Documente necesare pentru minorii care nu au împlinit 14 ani :

 • Pașapoartele și / sau cărţile de identitate valabile ale părinţilor (după caz) ÎN ORIGINAL şi copie. Cel puțin unul dintre părinți trebuie să aibă deja pașaport cu domiciliul în Marea Britanie sau să solicite, o dată cu minorul, eliberarea unui asemenea pașaport
 • CERERE ELIBERARE TITLU DE CĂLĂTORIE/ PAŞAPORT (minor sub 14 ani)
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, însoțită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Lista traducătorilor poate fi consultată la următoarea adresă https://londra.mae.ro/node/1998. Pierderea paşaportului se declară de către părinți la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie. În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de naştere românesc, în original şi copie. Atenție! Certificatele de naștere emise în Marea Britanie sau în alt stat decât România nu sunt acceptate și trebuie să fie înscrise / transcrise la serviciul de stare civilă competent sau la misiunea diplomatică / oficiul consular competent (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă).
 • Certificatul de deces al unuia dintre părinți, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul). Atenție! Sunt acceptate doar hotărâri judecătorești pronunțate în România sau care au fost recunoscute de către o instanță română.
 • Dovada schimbării numelui părintelui față de cel care apare în certificatul de naștere al minorului (dacă este cazul) – ÎN ORIGINAL și copie. Pentru părinții cetățeni români sunt acceptate doar acte românești (ex. sentință de divorț definitivă și irevocabilă, certificat de căsătorie etc).
 • Taxa consulară se achită, de preferat, cu cardul bancar, la sediul Secţiei Consulare.

 Documente necesare pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani:

 • Pașapoartele și / sau cărţile de identitate valabile ale părinţilor (după caz) în original şi copie. Cel puțin unul dintre părinți trebuie să aibă deja pașaport cu domiciliul în Marea Britanie sau să solicite, o dată cu minorul, eliberarea unui asemenea pașaport 
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, însoțită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Lista traducătorilor poate fi consultată la următoarea adresă https://londra.mae.ro/node/1998.Pierderea paşaportului se declară de către părinți la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie. In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de naştere românesc, în original și copie. Atenție! Certificatele de naștere emise în Marea Britanie sau în alt stat decât România nu sunt acceptate și trebuie să fie înscrise / transcrise la serviciul de stare civilă competent sau la misiunea diplomatică / oficiul consular competent (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă).
 • Certificatul de deces al unuia dintre părinți, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original și copie (dacă este cazul). Atenție! Sunt acceptate doar hotărâri judecătorești pronunțate în România sau care au fost recunoscute de către o instanță română. 
 • Dovada schimbării numelui părintelui față de cel care apare în certificatul de naștere al minorului (dacă este cazul) – în original și copie. Pentru părinții cetățeni români sunt acceptate doar acte românești (ex. sentință de divorț definitivă și irevocabilă, certificat de căsătorie etc).
 • Taxa consulară se achită, de preferat, cu cardul bancar, la sediul Secţiei Consulare.
 • CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE/ PAŞAPORT (minor peste 14 ani)
 • Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie a minorului  (dacă minorul are deja carte de identitate), ÎN ORIGINAL şi copie.
 • Declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile se dau personal la Secţia Consulară în momentul depunerii cererii.

Alte informații:

În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române, fie la preluarea cererii la Secția consulară dacă optează să primească pașaportul CRDS prin poștă, fie la ridicarea pașaportului CRDS.

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Paşapoartele electronice se confecţionează în România și se trimit ulterior la Secţia consulară.

Termenul de eliberare a paşaportului simplu electronic românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 60 zile calendaristice de la data depunerii cererii. În practică, pașapoartele sunt disponibile spre ridicare după aproximativ 45 zile calendaristice de la data depunerii cererilor.

Puteți verifica dacă pașaportul a sosit la Secția Consulară accesând link-ul http://londra.mae.ro/cauta-pasaport.

Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare vinerea, între orele 9:00-14:00, fără programare. Pentru minorii sub 14 ani poate ridica pașaportul oricare dintre părinți, care va prezenta un act de identitate valabil (CI sau pașaport), pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul și chitanța. Minorul mai mare de 14 ani își ridică pașaportul personal, însoțit de unul dintre părinți, și va prezenta cartea de identitate valabilă a minorului, actul de identitate valabil al părintelui (CI sau pașaport), pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul și chitanța.

La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery cu ocazia depunerii cererii la secția consulară. Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Model plic poștal preplătit

Model Plic Poștal Preplătit

Cerere de trimitere pașaport prin poștă

Cerere de trimitere pasaport prinposta

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …