Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu temporar

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Informații generale.

Paşaportul simplu temporar se eliberează numai în cazul călătoriilor în afara Uniunii Europene (mai puțin R. Moldova), pentru minorii sub 14 ani și a cetățenilor români care au domiciliul în străinătate. Cetățenii români posesori de cărți de identitate valabile pot călătorii în UE în baza acestora, iar cei cărora le-au expirat cărțile de identitate trebui să procedeze mai întâi la reînnoirea acestora (pentru informații apasăți aici) și apoi vor putea depune o cerere pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic sau simplu temporar. Pentru minorii care călătoresc în România se poate elibera un titlu de călătorie (pentru informații apasăți aici).

Secția consulară din Londra eliberează paşaport simplu temporar cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:

  1. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
  2. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
  3. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
  4. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
  5. pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu şi pentru persoanele care din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă;
  6. în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Este obligatorie prezentarea documentelor justificative în original și o fotocopie.

NOTĂ: Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

Cererile de pașaport temporar se pot depune NUMAI prin programare prealabilă. www.econsulat.ro

Cererile pentru elibererarea pașapoartelor temporare pot fi depuse doar personal. În cazul minorilor este obligatorie prezența ambilor părinți și a minorului. Nu este acceptata trimiterea cererilor prin poștă, fax, e-mail. Este obligatorie prezentarea documentelor justificative în original și o fotocopie.

Atenție! Schimbarea domiciliului minorului din România în Marea Britanie se poate realiza, chiar dacă minorul a fost încredințat unuia dintre părinți prin hotărâre judecătorească, numai dacă există acordul scris (prin declarație notarială sau prezența fizică) a celuilalt părinte!

Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de 1 an.

Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport temporar trebuie să aibă atribuit un Cod Numeric Personal, precum și toate actele necesare pentru emiterea unui pasaport electronic obișnuit (cu domiciliul în Romania sau, dupa caz, cu domiciliul în străinătate). Solicitanții trebuie să dovedească cu documente că îndeplinesc condițiile pentru a solicita un pașaport temporar.

Taxa consulară: se achită la ghişeu în numerar sau cu cardul și se regăseşte în tabelul taxelor consulare, modificabile lunar (apăsați aici)

TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un pașaport simplu electronic termenul de eliberare este de 45, respectiv 60 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Pentru situațiile de urgență menționate mai sus (prevăzute de lege), pașaportul simplu temporar se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

 

RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Paşaportul simplu temporar se ridică de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată.
Paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, prezentând un document de identitate, în original, şi după caz, certificatului de naştere al minorului, în original, procura specială, în original, şi paşaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii.

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…