Prima pagină

Taxele consulare

AMBASADA ROMÂNIEI LA LONDRA - Secția consulară

Taxele consulare la nivelul oficiilor consulare ale României pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  în baza Legii nr. 198/2008, se actualizează lunar în funcție de cursul mediu EUR-GBP din luna anterioră.

Cursul mediu valutar EUR-GBP pentru luna ianuarie 2020 este de 0.930.

Taxele pot fi achitate cu numerar sau cu card bancar.

Actualizat la data de 08.01.2020!

 

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

Paşaport electronic

   55 GBP

Paşaport temporar

   19 GBP

Titlu de călătorie (cetăţeni români cu vârsta mai mare de 6 ani)

   0 GBP

Titlu de călătorie (minori sub vârsta de 6 ani)

   0 GBP

Paşaport mortuar

   0 GBP

ACTE NOTARIALE

Autentificarea procurilor şi declaraţiilor - fără incidență notarială / cu incidență notarială

   0 / 3 GBP

Exemplar suplimentar la procuri şi declaraţii

   0 GBP

Legalizarea unei copii

   0 GBP 

Legalizarea semnăturii traducătorului  pe traducerile efectuate

   0 GBP

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate in arhiva misiunii

   0 GBP

Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular

   0 GBP

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave

   48 GBP

Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini

   48 GBP

Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa

   310 GBP

VIZE

 

Viză scurtă şedere

   56 GBP

Viză lunga sedere

   112 GBP

Viză de tranzit

   56 GBP

Viză Acorduri UE - Albania, Bosnia si Hertegovina,  Muntenegru, Federatia Rusa, Ucraina

   33 GBP

Viză în regim de urgenţă Acorduri UE - Albania, Bosnia si Hertegovina,  Muntenegru, Federatia Rusa, Ucraina

   65 GBP

OBȚINERE ACTE DIN ROMÂNIA ȘI ÎNSCRIERE ACTE DE STARE CIVILĂ

Procurare duplicat certificat de naştere / căsătorie / deces din România

   0 GBP

Procurare certificat de cazier judiciar din România / adeverință de cazier eliberată de misiune

   0 GBP

Înscrierea certificatului de naştere  emis în Marea Britanie în termen de 6 luni  de la înregistrarea naşterii

   0 GBP

Înscrierea certificatului de căsătorie emis în Marea Britanie în termen de 6 luni de la înregistrarea căsătoriei

   0 GBP

Înscrierea certificatului de naştere / căsătorie  emis în Marea Britanie în termen de mai mult de 6 luni  de la înregistrarea naşterii / căsătoriei

   0 GBP

Înscrierea certificatului de deces emis în Marea Britanie

   0 GBP

Solicitarea în România a certificării cu Apostilă a unor acte româneşti (acte de stare civilă, certificat de cazier judiciar)

   0 GBP

CETATENIE

Clarificarea cetăţeniei

   33 GBP

Eliberare dovadă de cetăţenie/renunțare la cetățenie

   0 GBP

Cererea pentru redobândirea cetăţeniei (nu include legalizarea copiilor / autentificarea declaraţiilor)

   0 GBP

Cererea de renunţare la cetăţenie (nu include legalizarea copiilor / autentificarea declaraţiilor)

   563 GBP

ALTELE

 

Cerere de eliberare a primei cărţi de identitate (minor sub 18 ani)

   0 GBP

Verificare permis auto

   0 GBP

Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă

   0 GBP

Taxe de urgenţă (pentru servicii care se pretează în maxim 48 ore, conform legii)

   0 GBP

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…