Promovare şi cooperare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Volumul schimburilor comerciale bilaterale între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a atins un nou nivel record în 2016, de 4,028 miliarde de euro, creşterea faţă de 2015 fiind de 2,06%. Rezultatul confirmă astfel strategia avansată de misiunea diplomatică a României la Londra, de a aborda Brexit-ul din perspectiva oportunităţilor, prin intensificarea acţiunilor de promovare comercială şi investiţională, creşterea numărului de misiuni economice şi diversificarea schimburilor bilaterale.

Anul 2016 a fost caracterizat şi de o evoluție ascendentă a exportului românesc pe piata britanică, cu o creștere de +4,6% față de anul precedent.

Valoarea totală a exporturilor României pe piaţa Marii Britanii s-a ridicat la 2,487 miliarde de euro, poziţionând partenerul englez pe locul 5, atât la nivelul statelor membre UE, cât și în clasamentul general, cu o pondere de 4,33% în totalul exporturilor României.

Structura exporturilor româneşti pe piaţa britanică este următoarea:

  • maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţile acestora: 29,96%;
  • produse şi materiale textile: 20,72%, din care 15,58% articole de îmbrăcăminte şi accesorii;
  • vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de transport: 19,09%, din care 16,56% automobile, alte vehicule, accesorii;
  • mărfuri şi produse diverse: 6,09% (în majoritate mobilă: 5,81%);
  • produse agroalimentare: 6,01%;
  • materiale plastice, cauciuc si articole de gen: 4,88%, din care 3,60% cauciuc și articole din cauciuc;
  • metale comune: 4,30%.
  • produse ale industriei chimice: 3,48% (în principal produse farmaceutice 2,92%).

Importurile României din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au înregistrat 1,541 miliarde de euro în 2016, deținând o pondere de 2,29% în totalul importurilor românești.

UK se situează pe locul 16 în clasamentul general la import, respectiv locul 13 între statele UE.

Importurile s-au axat, în perioada analizată, pe următoarele grupe de produse: mașini, aparate, echipamente electrice și părți componente (26,69%), materiale textile și articole de îmbrăcăminte (22,10%), produse ale industriei chimice (16,92%), vehicule, aeronave și echipamente auxiliare de transport (8,16%), materiale plastice, cauciuc si articole din cauciuc (5,63%) și metale comune și articole similare (4,66%).

Totodată, anul trecut s-au înregistrat şi cele mai ridicate valori din istoria relațiilor comerciale dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din punct de vedere al excedentului comercial.

Deși soldul negativ al balanţei comerciale România – statele membre UE a crescut la 8,870 miliarde de euro, Marea Britanie se menține pe primul loc în clasamentul țărilor partenere din punct de vedere al excedentului balanţei comerciale - în creștere cu 17% față de anul 2015 - atât la nivelul statelor UE, cât şi în clasamentul general (+946 milioane de euro în 2016).

Creşterea schimburilor comerciale bilaterale a fost determinată exclusiv de majorarea exporturilor, importurile înregistrând o scădere de 1,7%.

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări:

  • Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificata prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior  repartizeaza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

Instrumente în administrarea ministerelor de resort :

a) participarea la târguri si expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea  si asigurarea medicala pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale, inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate  pe produse  si mini-expozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

b) organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor in strainatate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare si asigurare medicala pentru un participant de la  fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice , precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul in interiorul tarilor de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora  cum sunt :TV, video, retroproiector, computer si alte aemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare ,cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane si alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si actiunilor de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;

c) realizarea de studii de piaţa si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d) realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu caracter general,  pe piete de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate si reclama cu caracter general in strainatate si la ambasadele straine din Romania.

e) realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare ;

f)   susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale de către reprezentanţii economici şi comerciali ai Ministerului Economiei în străinătate;

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului coordonează şi administrează acţiunile de promovare a exportului, şi îndeplineşte formalităţile de încheiere, finanţare si derulare a contractelor de prestari servicii pentru realizarea actiunilor respective.

Programele prevazute la pct. 2.3 si 2.4  acopera de la bugetul de stat cheltuieli in proportie de pana la 75% pentru:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;

b) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora ,dupa caz ;

c) înregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor si modelelor industriale romanesti.

  • Restitutii la export pentru produse agroalimentare stabilite anual prin regulamente ale Comisiei Europene. Modalitatile de plata a restitutiilor la export sunt prezentate pe site-ul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

 

Relaţii suplimentare:

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

Direcţia Dezvoltare Export

Tel: 021 4010514

Email: vodita.popescu@dce.gov.ro

În prim plan

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

Invocarea, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, permite iniţierea negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar nu presupune o…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

În atenţia comunităţii:

28.09.2017

Ambasada României la Londra a solicitat Ministerului Finanţelor Publice clarificări în legătură cu „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din…