Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate/România

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

In conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin Hotarare a de Guvern nr. 64/2011, pentru inscrierea in registrele de stare civila ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al Romaniei a certificatelor de casatorie emise de autoritati straine, “cererea va fi facuta de sotul cetatean roman, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala; intocmirea actului se va face numai în conditiile în care s-a stabilit ca sotul cetatean român are înscrise în registrele de stare civila române toate modificarile intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de nastere sau, dupa caz, de casatorie, cu toate mentiunile înscrise, eliberat de autoritatile din tara.”

Asadar, daca v-ati casatorit in Marea Britanie, dar ati mai fost casatorit(a) anterior, pentru a putea solicita inscrierea casatoriei in registrele de stare civila romane trebuie sa faceti dovada desfacerii, anularii sau incetarii casatoriei anterioare, prezentand:
a) Certificatul de nastere romanesc, avand inscrise mentiunile de casatorie si desfacere/anulare/incetare a casatoriei;  sau
b) Certificatul de casatorie romanesc, avand mentiunea de desfacere a casatoriei respective.

Misiunile diplomatice nu pot efectua inscrierile de mentiuni de casatorie si de divort sau anulare sau incetare a casatoriei, acestea facandu-se numai in tara. Inscrierea mentiunilor se poate solicita direct in Romania, la primaria care are in pastrare actele de stare civila ale solicitantului, in nume propriu sau printr-un mandatar imputernicit cu procura speciala, sau prin intermediul misiunii diplomatice.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/.

In vederea solicitarii prin intermediul Sectiei consulare a inscrierii mentiunilor amintite, solicitantul va prezenta un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate), in original si copie, precum si, dupa caz, urmatoarele documente:

a) In cazul divortului pronuntat in Romania:
- Hotararea de divort, ramasa definitiva si irevocabila – in original sau copie legalizata de catre instanta de judecata.

b) In cazul divortului pronuntat in strainatate:
- Sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila, legalizata cu Apostila Conventiei de la Haga – in original si copie simpla. Nu vor fi acceptate actele de divort eliberate de ofiteri de stare civila;
- Doua exemplare originale ale traducerii in limba romana a sentintei de divort si a apostilei (aceasta traducere trebuie efectuarta de catre unul dintre traducatorii autorizati de Ministerul Justitiei roman care au depus specimenul de semnatura si sigiliu la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Londra si a caror semnatura poate fi certificata de catre consul.

- Declaratie notariala privind numele de familie purtat in urma divortului, in cazul in care acest lucru nu este specificat in sentinta de divort emisa de autoritatile straine.

- Dacă unul dintre soți a purtat, pe timpul căsătoriei, numele de familie al celuilalt soț, își va putea păstra numele de familie și după divorț dacă fostul soț - indiferent de cetățenie, dă o declarație în acest sens (fie la sediul Secției Consulare, fie în România la un notar public, fie la un notar britanic cu Apostilă și traducere în limba română)

c) In cazul decesului sotului cetatean roman:

- Certificatul de deces romanesc al sotului. In cazul in care decesul s-a petrecut in strainatate, acesta trebuie inscris in registrele de stare civila romane.

d) In cazul decesului sotului cetatean strain:

- Certificatul sau extrasul de deces al fostului sot, legalizat cu Apostila Conventiei de la Haga – in original si copie simpla;
- Doua exemplare originale ale traducerii in limba romana a sentintei de divort si a apostilei (aceasta traducere trebuie efectuarta de catre unul dintre traducatorii autorizati de Ministerul Justitiei roman care au depus specimenul de semnatura si sigiliu la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Londra si a caror semnatura poate fi certificata de catre consul. Daca doriti o lista cuprinzand datele de contact ale acestor traducatori, va rugam sa ne contactati).
- Certificatul de casatorie romanesc. In cazul in care casatoria a fost incheiata in strainatate si nu a fost niciodata inscrisa in registrele de stare civila romane, se va mai prezenta
1) Certificatul sau extrasul de casatorie strain, legalizat cu Apostila Conventiei de la Haga – in original si sopie simpla;
2) Traducerea, in doua exemplare originale, efectuata tot de catre un traducator autorizat si inregistrat la Ambasada (din aceeasi lista);
3) Un act de identitate si/sau certificat de nastere al fostului sot – in original si copie simpla.

e) In cazul anularii casatoriei:

- Hotararea judecatoreasca privind anularea casatoriei, ramasa definitiva si irevocabila – in original sau copie legalizata de catre instanta de judecata.

Cererea de înscriere a divorțului se depune personal, iar actele cu înscrierea divorțului se ridică în aproximativ 6 luni!

Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România poate fi obținută de la această adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …