Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Schimbarea de nume pe cale administrativă

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

1. Procedura de schimbare a numelui prin autoritățile române (din România)

Cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie, care au înscrise în documentele de identitate emise de autorităţile străine alt nume şi/sau prenume şi care nu pot prezenta un document pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române, vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în Romania sau, dacă nu a avut niciodată domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 - Municipiul Bucureşti.

In vederea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se vor depune următoarele documente:

 • cererea (formular) ;
 • copii legalizate de pe certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie);
  un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a  III-a, în care a apărut extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 • document din care să rezulte că solicitantul este cetăţean român;
 • cazierul judiciar;
 • cazierul fiscal;
 • documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile străine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat, în fotocopie;
 • orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii, în fotocopie.

 

2. Procedura de schimbare a sexului și a numelui/prenumelui pronuntata de o instanta straina (Marea Britanie).

Dacă v-ați schimbat sexul, numele şi/sau prenumele în Marea Britanie, este necesar să solicitați înscrierea mențiunilor de schimbare a sexului, numelui şi/sau prenumelui pe marginea actului de naștere.

Pentru ca schimbarea de sex, nume şi/sau prenume pronunţată de către o instanţă britanică, să fie recunoscută în România, pașii sunt următorii:

 1. Obţinerea documentului de schimbare a sexului – hotărâre judecătorească britanică definitivă;
 2. Legalizarea acestui document original (hotărâre britanică)  cu Apostila Convenţiei de la Haga. Apostila se eliberează doar de către Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizări, http://www.fco.gov.uk/legalisation.
 3. Traducerea în limba romană a hotărârii britanice şi a apostilei;
 4. Obţinerea documentului de schimbare a numelui (Deed Poll) emis exclusiv de o autoritate britanică şi nu de către o persoană fizică (declarație sub jurământ etc.)
 5. Legalizarea acestui document original (Deed Poll)  cu Apostila Convenţiei de la Haga. Apostila se eliberează doar de către Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizări, http://www.fco.gov.uk/legalisation.
 6. Obţinerea unui nou certificat de naştere, cu menţiuni de schimbare a sexului, numelui şi/sau prenumelui;
 7. Obţinerea unei noi cărţi de identitate, cu noul Cod Numeric Personal (CNP) şi/sau noul nume şi/sau noul prenume;
 8. Obţinerea unui nou paşaport, cu noul Cod Numeric Personal (CNP) şi/sau noul nume şi/sau noul prenume.

Cererea de înscriere a mențiunilor de schimbare a sexului,numelui şi prenumelui pe margine actului de naștere poate fi depusă:

 1. personal, în țară, la oficiul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea dvs., sau
 2. prin mandatar, la oficiul de stare civilă unde a fost înregistrata naşterea dvs., sau
 3. prin intermediul Secției consulare (timp de soluţionare minimum 6 luni).

În vederea depunerii cererii de înscriere menţiuni, prin Secția consulară, documentele necesare sunt următoarele:

 1. Hotărâre judecătorească de schimbare a sexului pronunţată de către instanţa britanică, definitivă cu Apostila Convenţiei de la Haga (original și două fotocopii simple);
 2. Două exemplare originale ale traducerii in limba română a sentinţei britanice și a apostilei (această traducere trebuie efectuată de către unul dintre traducătorii autorizați de Ministerul Justiției român, care au depus specimenul de semnătură și sigiliu la Secția consulară a Ambasadei României la Londra și a căror semnătură poate fi certificată de către consul); 
 3. Deed Poll cu Apostila Convenţiei de la Haga (original și două fotocopii simple);
 4. Două exemplare originale ale traducerii în limba română, a documentului Deed Poll și a apostilei (această traducere trebuie efectuată de către unul dintre traducătorii autorizați de Ministerul Justiției român, care au depus specimenul de semnătura și sigiliu la Secția consulară a Ambasadei României la Londra și a căror semnătură poate fi certificată de către consul);
 5. Cartea de identitate sau pașaport românesc (original și două fotocopii simple);
 6. Certificat de naștere românesc şi/sau de căsătorie (original și două fotocopii simple).

Timpul de așteptare pentru soluționarea cererii prin intermediul Ambasadei este de minimum 6 luni de la data depunerii cererii.

Cererea de înscriere a mențiunilor se depune personal, iar eliberarea actelor cu aplicarea mențiunii se face în aproximativ 6 luni.

Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România poate fi obținută de la această adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

 

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …