Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Schimbarea de nume pe cale administrativă

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă.

Programările sunt disponibile pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.

Cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie, care au înscrise în documentele de identitate emise de autorităţile străine alt nume şi/sau prenume şi care nu pot prezenta un document pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române, vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în Romania sau, dacă nu a avut niciodată domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 - Municipiul Bucureşti.

In vederea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se vor depune următoarele documente:

  • cererea (formular) ;
  • copii legalizate de pe certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie);
    un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a  III-a, în care a apărut extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
  • document din care să rezulte că solicitantul este cetăţean român;
  • cazierul judiciar;
  • cazierul fiscal;
  • documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile străine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat, în fotocopie;
  • orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii, în fotocopie.

Cererea de înscriere a mențiunilor se depune personal, iar eliberarea actelor cu aplicarea mențiunii se face în aproximativ 90 zile calendaristice.

Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România poate fi obținută de la această adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

 

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

Invocarea, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, permite iniţierea negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar nu presupune o…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României la Cardiff (26 - 27 martie 2017)

28.03.2017

În perioada 26-27 martie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru la Cardiff, în Ţara Galilor. Din…