Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Pentru autentificarea unei procuri sau a unei declaraţii trebuie să vă prezentaţi personal la sediul Secţiei Consulare cu un act de identitate valabil (carte de identitate românească, buletin de identitate românesc, paşaport). Nu sunt considerate acte de identitate permisul de conducere sau certificatul de naştere. Cetăţenii străini pot solicita autentificarea unor procuri sau declaraţii doar dacă acestea produc efecte pe teritoriul României; cetăţenii străini se pot identifica doar cu paşaport valabil sau, doar dacă sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cu carte de identitate naţională valabilă emisă de un stat membru UE.

Solicitantul trebuie să cunoască datele de identificare ale persoanei care urmează să fie împuternicită: nume, prenume, data naşterii, locul naşterii, domiciliul, buletin sau carte de identitate - serie, număr, data eliberării, emitentul - şi codul numeric personal (CNP). De asemenea trebuie să cunoașteți suficiente informații privind obiectul procurii (ex. datele de identificare ale imobilului, persoanei decedate, contului bancar etc).

Pentru declaraţiile privind călătoria minorilor în străinătate, neînsoţiţi de ambii părinţi, trebuie să prezentaţi următoarele:

act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport străin, daca este cazul). 
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;

- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.

Pentru procurile pentru obţinererea unei noi cărţi de identitate trebuie să prezentaţi următoarele:

act de identitate românesc valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau titlu de călătorie emis de Secţia Consulară, daca este cazul). 

- datele de identitate ale persoanei imputernicite;

- 5 (cinci) fotografii recente tip carte de identitate (3 / 4 cm cu o dungă albă jos de 7 mm, pe fond alb).

                    

Informații suplimentare privind procurile pentru obținerea unei noi cărți de identitate sunt disponibile la urmatorul link http://londra.mae.ro/node/477.

Pentru procurile pentru obţinererea unui permis de conducere trebuie să prezentaţi următoarele:

act de identitate românesc valabil la data îndeplinirii actului notarial ( buletin/carte de identitate valabile emise de autorităţile române). 

- datele de identitate ale persoanei imputernicite;

- 5 (cinci) fotografii recente tip permis de conducere (3 / 4 cm cu o dungă albă jos de 7 mm, pe fond alb).

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Taxele consulare sunt disponibile aici.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

ATENŢIE! Cererile nu se pot primi prin fax, e-mail sau poştă pentru procesare. Solicitanţii trebuie să se prezinte personal la sediul Secţiei Consulare, atât la depunerea documentelor cât și la ridicare. Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Secţiei Consulare, în prezenţa consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poşta, fax sau e-mail.

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …