Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă.

Programările sunt disponibile pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.

 

Pentru autentificarea unei procuri sau a unei declaraţii trebuie să vă prezentaţi personal la sediul Secţiei Consulare cu un act de identitate valabil (carte de identitate românească, buletin de identitate românesc, paşaport). Nu sunt considerate acte de identitate permisul de conducere sau certificatul de naştere. Cetăţenii străini pot solicita autentificarea unor procuri sau declaraţii doar dacă acestea produc efecte pe teritoriul României; cetăţenii străini se pot identifica doar cu paşaport valabil sau, doar dacă sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cu carte de identitate naţională valabilă emisă de un stat membru UE.

Solicitantul trebuie să cunoască datele de identificare ale persoanei care urmează să fie împuternicită: nume, prenume, data naşterii, locul naşterii, domiciliul, buletin sau carte de identitate - serie, număr, data eliberării, emitentul - şi codul numeric personal (CNP). De asemenea trebuie să cunoașteți suficiente informații privind obiectul procurii (ex. datele de identificare ale imobilului, persoanei decedate, contului bancar etc).

Pentru declaraţiile privind călătoria minorilor în străinătate, neînsoţiţi de ambii părinţi, trebuie să prezentaţi următoarele:

act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport străin, daca este cazul). 
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;

- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.

Pentru procurile pentru obţinererea unei noi cărţi de identitate trebuie să prezentaţi următoarele:

act de identitate românesc valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau titlu de călătorie emis de Secţia Consulară, daca este cazul). 

- datele de identitate ale persoanei imputernicite;

- 4 fotografii recente tip carte de identitate (3 / 4 cm cu o dungă albă jos de 7 mm, pe fond alb).

Informații suplimentare privind procurile pentru obținerea unei noi cărți de identitate sunt disponibile la urmatorul link http://londra.mae.ro/node/477.

Pentru procurile pentru obţinererea unui permis de conducere trebuie să prezentaţi următoarele:

act de identitate românesc valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române). 

- datele de identitate ale persoanei imputernicite;

- 5 fotografii recente tip permis de conducere (3 / 4 cm cu o dungă albă jos de 7 mm, pe fond alb).

Dacă notarul sau avocatul dumneavoastră vă solicită un anumit text vă rugăm să îl încărcați în format word în cererea online.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Taxele consulare sunt disponibile aici.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

ATENŢIE! Cererile nu se pot primi prin fax, e-mail sau poştă pentru procesare. Solicitanţii trebuie să se prezinte personal la sediul Secţiei Consulare, atât la depunerea documentelor cât și la ridicare. Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Secţiei Consulare, în prezenţa consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poşta, fax sau e-mail.

În cazul în care solicitantul nu se poate deplasa personal la Secţia Consulară pentru autentificarea procurii, el poate autentifica procura la un notar public autorizat pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord după care o va trimite la Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizări, pentru certificarea documentului cu apostila prevazuta de Conventia de la Haga din 1961 - http://www.fco.gov.uk/legalisation. Procurile pentru obținerea unei cărți de identitate sau a unui permis de conducere pot fi autentificate doar de Secția Consulară sau de Biroul Consular Edinburgh. 

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

Invocarea, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, permite iniţierea negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar nu presupune o…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României la Cardiff (26 - 27 martie 2017)

28.03.2017

În perioada 26-27 martie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru la Cardiff, în Ţara Galilor. Din…