Încheiere acte notariale

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Puteţi solicita legalizarea de către Secţia Consulară a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată. Inscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizată trebuie să fie eliberate de autorităţi române şi acestea sunt, de regulă, certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, certificate), adeverinţe sau alte documente. Oficiul consular poate elibera copii legalizate de pe înscrisurile originale prezentate de părţi, numai după confruntarea copiei cu originalul.

Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, dacă nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit. Nu se fac legalizări de copii ale unor copii legalizate.

Inscrisurile sub semnătură privată trebuie să fie scrise cursiv, fără ştersături sau corecturi. Intreaga responsabilitatea asupra continutului acestor acte revine solicitantului. Consulul poate refuza legalizarea înscrisurilor care contravin legii, ordinii publice sau bunelor moravuri.

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul trebuie să se prezinte personal, și să prezinte înscrisul respectiv în original, precum şi un act de identitate valabil (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport). 

Procurile şi declaraţiile vor fi autentificate în ziua prezentării la sediul Secţiei Consulare, dacă cererea a fost depusă până la ora 12.00.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Formulare de acte notariale sunt disponibile aici.

Taxele consulare sunt disponibile aici.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …