Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificate de deces

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Înscrierea certificatelor de deces britanice și eliberarea certificatelor de deces românești este scutită de taxă (gratuită) conform legislației române.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Documente necesare:

  • Paşaportul/cartea de identitate a  solicitantului; original plus 2 fotocopii
  • Paşaportul/cartea de identitate a persoanei decedate; original plus 2 fotocopii
  • Un act de identitate din care să reiasă numele şi prenumele părinţilor persoanei decedate, ultimul domiciliu al  decedatului (buletin/ carte de identitate); pentru cetăţenii români care au rezidenţa permanentă în Marea Britanie se va prezenta orice document eliberat de autorităţile britanice sau de bancă din care să reiasă domiciliul; original plus 2 fotocopii;
  • Certificatul de deces emis de autorităţile britanice având aplicată pe verso Apostila Convenţiei de la Haga eliberată de Foreign And Commonwealth Office - Biroul Legalizări, http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-services/Legalisation/.- original plus 2 fotocopii;
  • 2 exemplare ale traducerii efectuată la unul din traducătorii autorizaţi înregistrati la ambasadă; se efectuează traducerea atât a certificatului de deces cât şi a Apostilei Convenţiei de la Haga.
  • Legalizarea semnăturii traducătorului (se efectuează la ambasadă).

     Cererea de înscriere a decesului se depune doar de către membru al familiei (cetățean român), iar ridicarea se face, dacă nu există probleme în acte, în aceeași zi!

     Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România poate fi obținută de la această adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

​     Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

     Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …