Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificate de căsătorie

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă.

Programările sunt disponibile pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.

La depunerea cererii de înscriere a certificatului de căsătorie, prezenţa ambilor soţi este obligatorie.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Documente necesare:

- Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se completează la sediul Secţiei Consulare cu sprijinul funcționarilor consulari;

- Cărţile de identitate sau Paşapoartele soţilor aflate in termen de valabilitate: original plus 2 fotocopii; în cazul în care unul dintre soti (ambii) are (au) domiciliul stabilit in Marea Britanie se va prezenta pasaportul romanesc cu mentiunea domiciliului in strainatate, original plus 2 fotocopii;

Certificatele de naştere ale soţilor: original plus 2 fotocopii;

Certificatul de căsătorie eliberat de autorităţle britanice având aplicată pe verso apostila Convenţiei de la Haga eliberată de Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizari, http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-services/Legalisation/, original plus 2 fotocopii;

- 2 exemplare ale traducerii efectuată la unul din traducătorii autorizaţi înregistraţi la ambasadă; Se va traduce atât certificatul de căsătorie britanic cât şi Apostila Convenţiei de la Haga obţinută de la Foreign and Commonwealth Office, Biroul Legalizări.

Cererea de înscriere a căsătoriei se depune de către ambii soţi, iar ridicarea se face, dacă nu există probleme în acte, în aceiași zi!

Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România poate fi obținută de la această adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

 

​​Important:

Persoanele care au fost căsătorite anterior, trebuie să prezinte dovada desfacerii căsătoriei sau a încetării căsătoriei,  dovada se face prezentând certificatul de naştere sau, după caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile din România.

Înscrierea căsătoriei se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit ca soţul cetăţean român are înscrise în registrele de stare civila române toate modificările intervenite în statutul civil.

Misiunile diplomatice nu pot efectua înscrierile de menţiuni de căsătorie şi de divorţ.

Înscrierea menţiunilor se poate solicita prin intermediul misiunii diplomatice sau direct în România, printr-un mandatar împuternicit cu procura specială.

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

Invocarea, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, permite iniţierea negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar nu presupune o…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României la Cardiff (26 - 27 martie 2017)

28.03.2017

În perioada 26-27 martie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru la Cardiff, în Ţara Galilor. Din…