Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificate de naştere

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Nou ! Nu este posibilă depunerea cererilor de înscriere prin mandatar(procură) formulate în numele persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 81, 10 sau 11 din Legea nr.21/1991 (exemplu - cetățeni născuți în R. Moldova). Astfel de cereri se depun doar personal, de către titulari. Pentru copiii minori, cererea se depune de către unul dintre părinţi, în timp ce minorii care au împlinit vârsta de 14 ani solicită înscrierea certificatului de naştere, asistat de un părinte. 

Cartificat de Naștere Britanic - forma lunga

Cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare civilă româneşti la Secția consulară de la Londra, a certificatelor de naştere eliberate de autorităţile britanice, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea competentă britanică.

Nu pot fi înscrise în registrele de stare civilă româneşti certificatele de naştere străine dacă nu conţin datele părinţilor.

Depunerea cererii în România:

  • Personal, în România la primăria de domiciliu sau prin procură specială.

Depunerea cererii la Secția consulară de la Londra:

  • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Londra - dacă vă aflaţi în Marea Britanie şi nu doriţi să vă deplasaţi în România. ATENȚIE ! Numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa www.econsulat.ro sau la sediul Secției Consulare.
  • La depunerea cererii de înscriere a certificatului de naştere britanic (forma lungă), nu este necesară prezenţa ambilor părinți sau a minorului. Parintele, cetățean român, care solicită înscrierea nașterii trebui să fie în posesia tuturor documentelor solicitate.

Documente necesare:

  • Cărțile de identitate sau paşapoartele părinților aflate în termen de valabilitate: original plus 2 fotocopii; în cazul în care unul dintre soți (ambii) are (au) domiciliul stabilit în Marea Britanie se va prezenta pașaportul românesc cu mențiunea domiciliului în străinatate, original plus 2 fotocopii;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor eliberat de autorităţile române; original plus 2 fotocopii;
  • Certificatele de naștere ale părinţilor eliberate de autorităţile române și străine. Dacă certificatul unuia dintre părinți este într-o altă limbă decât engleză sau franceză atunci va trebui tradus în limba engleză, documentele se prezintă în original plus 2 fotocopii.

a)Dacă părinții sunt căsătoriți în străinătate înaintea nașterii, dar nu au înscrisă căsătoria în registrele de stare civilă române, se va proceda la înscrierea certificatului de căsatorie și apoi a celui de naștere, înscrierea certificatului de naștere al minorului se va efectua dupa înscrierea căsătoriei părinților.

b)Dacă părinții sunt căsătoriți în străinătate după nașterea minorului, dar nu au înscrisă căsătoria în registrele de stare civilă române se va proceda la înscrierea certificatului de naștere și apoi a celui de căsătorie, înscrierea certificatului de căsătorie se va efectua dupa înscrierea certificatului de naștere al minorului.

IMPORTANT! În situatia in care mama a mai fost casatorita si este divortata, se va prezenta sentinta de divort in original sau certificatul de naștere românesc având înscrise toate mențiunile de căsătorie și divorț.

Cererea de înscriere a naşterii se depune doar de către unul dintre părinţi (cetăţean român), iar ridicarea se face, dacă nu există probleme în acte, în aceeași zi! 

NOU! Dacă doriți să depuneți actele și pentru eliberarea unui pașaport sau titlu de călătorie pentru fiica/fiul dumneavoastră, vă informăm că NU AVEȚI NEVOIE de programare prealabilă. În acest caz, va trebui să veniți ambii părinți și să aduceți și minorul/minora cu dumneavoastrăl! Click pe link pentru detalii pașapoarte http://londra.mae.ro/node/829 sau pentru titluri de călătorie http://londra.mae.ro/node/271.

Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România și au depus specimenul de semnătura la Secția consulară poate fi obținută de la următoarea adresă:mai multe informatii

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …