Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Nou ! Nu este posibilă depunerea cererilor de înscriere prin mandatar(procură) formulate în numele persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 81, 10 sau 11 din Legea nr.21/1991 (exemplu - cetățeni născuți în R. Moldova). Astfel de cereri se depun doar personal, de către titulari. Pentru copiii minori, cererea se depune de către unul dintre părinţi, în timp ce minorii care au împlinit vârsta de 14 ani solicită înscrierea certificatului de naştere, asistat de un părinte. 

Doriţi ca actele de stare civilă britanice să fie valabile şi în România?

Ambasada României la Londra înscrie în registrele de stare civilă româneşti certificatele de naştere, căsătorie sau deces emise de autorităţile britanice şi elibereaza certificate românesti.

Actele necesare transcrierii se depun la ambasadă; solicitantul cetăţean român, trebuie să se prezinte personal pentru semnarea în faţa consulului a unei declaraţii notariale la depunerea sau, după caz, ridicarea actului.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Cetăţenii care nu doresc efectuarea transcrierii actului de stare civilă la Ambasadă si nu se deplasează în România pentru aceasta, pot împuternici o persoană în România pentru a efectua transcrierea la Serviciul de stare civilă din localitatea de domiciliu.

NU se primesc lucrări incomplete, deoarece acestea nu se pot prelucra.

Atenţie! Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificat de naştere, certificat de căsătorie) întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civila române.

Cetăţenii români au obligaţia ca în termen de 6 luni de la naşterea copilului sau înregistrarea căsătoriei la autorităţile străine să solicite transcrierea acestor acte.

Legea 201 din 2009 prevede că, în cazul în care întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, acesta se face în România la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul părinţilor.

Cererea de înscriere a naşterii se depune doar de către unul dintre părinţi (cetăţean român), iar ridicarea se face, dacă nu există probleme în acte, în aceiași zi! 

NOU! Dacă doriți să depuneți actele și pentru eliberarea unui pașaport sau titlu de călătorie pentru fiica/fiul dumneavoastră, vă informăm că NU AVEȚI NEVOIE de programare prealabilă. În acest caz, va trebui să veniți ambii părinți și să aduceți și minorul/minora cu dumneavoastrăl! Click pe link pentru detalii pașapoarte http://londra.mae.ro/node/829 sau pentru titluri de călătorie http://londra.mae.ro/node/271.

Cererea de înscriere a căsătoriei se depune de către ambii soţi, iar ridicarea se face, dacă nu există probleme în acte, în aceiași zi!

Lista traducătorilor care își desfășoară activitatea în Marea Britanie dar sunt acreditați de către Ministerul Justiției din România poate fi obținută de la această adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …