Obţinerea documentelor din România

Certificatul de cazier judiciar

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă.

Programările sunt disponibile pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.

Obținerea certificatelor de cazier judiciar din România şi a adeverințelor de cazier judiciar.

Documente necesare:

  • - cerere tip
  • - document de identitate valabil (pașaport sau CI valabilă, în original, pentru cetățenii UE, respectiv pașaport valabil, în original, pentru cetățenii non-UE).

Ambasadele și consulatele României îi pot sprijini pe cetățenii români aflați în străinătate în obținerea certificatelor de cazier judiciar din România sau a unor adeverințe de cazier judiciar.

Certificatele de cazier judiciar pot fi solicitate numai personal de către titulari, prin completarea cererii corespunzătoare, cu precizarea motivului pentru care este solicitat actul. Este necesară și prezentarea unui document de identitate valabil. Certificatul de cazier judiciar eliberat de Poliția Româna poate fi utilizat atât în străinătate cât și în România. 

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Ambasadele și consulatele României transmit aceste cereri autorităților competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de minim o luna.

Ambasadele și consulatele României pun la dispoziția persoanelor interesate formularele corespunzătoare cererilor de obținere a acestor documente.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităților române competente (http://www.politiaromana.ro/directia_cazier.htm). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul României din țara în care locuiește solicitantul actului. Nu sunt acceptate procurile eliberate de avocați sau alte instituții locale britanice deoarece nu îndeplinesc condițiile legale de autentificare!

Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant.

Adeverința de cazier judiciar este un document care poate fi eliberat în aceiași zi sau, dacă există mențiuni,în aproximativ 5 zile, în limba română și engleză, de către secția consulară a Ambasadei României la Londra și poate fi utilizată doar în Marea Britanie. In funcție de scopul pentru care vă este necesar actul, veți fi îndrumat la ghișeu să optați pentru obținerea unei adeverințe sau a unui certificat de cazier judiciar din Romania.

Cazierul judiciar eliberat de autoritățile române este recunoscut în Marea Britanie, unele instituții sau firme solicitând șin apostilă. În vederea traducerii documentului, aveți posibilitatea de a solicita o lista indicativă a traducătorilor autorizați de limba română din Marea Britanie fie la momentul deplasării la ghișeu fie prin e-mail, la adresa contact@informatiiconsulare.ro.

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

Invocarea, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, permite iniţierea negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar nu presupune o…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României la Cardiff (26 - 27 martie 2017)

28.03.2017

În perioada 26-27 martie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru la Cardiff, în Ţara Galilor. Din…