Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

Eliberarea titlului de călătorie pentru adulţi

Sunteţi cetăţean român şi doriţi să vă întoarceţi de urgenţă în România dar nu aveţi paşaport valabil sau carte de identitate model nou?

Secţia Consulară a Ambasadei României la Londra vă poate elibera un titlu de călătorie. Acesta este valabil 30 de zile de la data eliberării. După intrarea în România, titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea.

Dacă termenul de valabilitate al paşaportului dumneavoastră a expirat, dacă aţi pierdut paşaportul ori acesta v-a fost furat, puteţi solicita Ambasadei eliberarea unui titlu de călătorie in regim de urgenţă. In cazul furtului, trebuie să depuneţi, în original, raportul eliberat de poliţie referitor la furt; precizăm că fără acest document de la politie, cererea de obtinere a unui titlu de calatorie nu poate fi înregistrata;

Pentru eliberarea unui titlu de călătorie pentru adulţi trebuie să depuneţi la Secţia consulară a Ambasadei următoarele:

  • un document cu fotografie, care sa dovedeasca identitatea (de ex. paşaport expirat, buletin de identitate, carte de identitate, carte de alegător, permis de conducere auto românesc, livret militar) sau cel puţin să cunoaşteţi codul numeric personal ;
  • Cerere de servicii consulare (documente de călătorie)

Titlul de călătorie se inmânează numai titularului.

Taxa consulară pentru eliberarea titlului de călătorie este £ 57 si se achită NUMAI cash odată cu depunerea cererii la Secţia consulară. 


Eliberarea titlului de călătorie pentru minori

Titluri de călătorie pentru copii născuţi în străinătate:

Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, sunt cetăţeni români.

Pentru a se deplasa in România, misiunile diplomatice şi oficiile consulare eliberează, la cererea părinţilor, un titlu de călătorie; în acest sens se vor prezenta la sediul ambasadei/consulatului ambii părinţi (daca ambii sunt trecuţi în actul/certificatul de naştere al copilului), cu următoarele documente:

  • paşapoartele / cărţile de identitate româneşti ale părinţilor, aflate în termen de valabilitate, original şi fotocopie;
  • certificatul de nastere românesc al copilului, sau în cazul celor eliberate de autorităţile britanice, certificatul - forma lungă -  în care sunt înscrişi părinţii, CU APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA 1961 (pentru mai multe informatii faceti click aici)

ATENŢIE! Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii.

In cazul în care numai unul dintre părinţi este cetăţean român, acesta se poate prezenta singur la ambasada/consulat, prezentand pe lângă documentele menţionate mai sus, declaraţia autentificată la autorităţile locale a celuilalt parinte privind acordul acestuia pentru eliberarea titlului de călătorie in Romania, apostilată/legalizată conform practicii locale.

ATENŢIE! Documentul eliberat în condiţiile de mai sus este valabil numai pentru o călătorie in Romania. In vederea reîntoarcerii în străinătate, va trebui transcrisă naşterea copilului în România şi obţinerea unui certificat de naştere românesc, pe baza căruia va fi eliberat paşaportul cu care va putea ieşi din ţară.

Înscrierea naşterii copilului în registrele de stare civilă româneşti se poate realiza şi la ambasadele şi consulatele României, cu eliberarea certificatului de naştere aferent.

NU ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA LA SECŢIA CONSULARĂ A COPIILOR CU VÂRSTE SUB 14 ANI.

Părinţii/părintele/reprezentantul legal trebuie să pună la dispoziţia funcţionarului consular O FOTOGRAFIE TIP PAŞAPORT care să conţină imaginea facială a copilului şi să respecte caracteristicile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulteriore şi de HG nr. 94/2006 cu modificările şi completările ulteriore (fără ochelari, cu o expresie a feţei firească, ochii deschişi, privirea spre cameră, imaginea facială să ocupe 70-80% din suprafaţa fotografiei, capul şi faţa descoperite – capul poate fi acoperit din motive religioase cu condiţia ca toate detaliile feţei să fie expuse şi vizibile cu uşurinţă).

Taxa consulară pentru eliberarea titlului de călătorie se achită NUMAI în numerar odată cu depunerea cererii la Secţia Consulară.

Invitaţie de participare la selecţia de oferte pentru servicii de reprezentare juridică

26.03.2015

Pentru atribuirea contractului de reprezentare juridică a intereselor României, prin Ministerul Finanțelor Publice, în dosarul arbitral nr. ARB/05/20: Procedura:…

Vizita ambasadorului României la standul naţional de la Târgul Internațional de Carte de la Londra 2015

16.04.2015

La 14 aprilie a.c., ambasadorul României la Londra, Dr Ion Jinga, a inaugurat standul României la ediția 2015 a Târgului Internațional de Carte de la Londra / London Book Fair. Târgul…

Admiterea temporară în Uniunea Europeană a mijloacelor de transport destinate a fi utilizate de o persoană fizică ce își are reședința pe teritoriul vamal al Uniunii

10.04.2015

Începând cu data de 01 mai 2015, la nivel comunitar se aplică prevederile Regulamentului UE 2015/234 din 13 februarie de modificare a Regulamentului CEE nr. 2454/93 privind admiterea temporară…