Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

 

Titlul de călătorie se eliberează celor care trebuie să călătorească în România și nu dețin pașaport sau carte de identitate valabilă, precum și celor care nu mai au niciun asemenea document, dar doresc să împuternicească pe cineva din România să întreprindă demersurile necesare pentru obținerea unei noi cărți de identitate.

Titlul de călătorie este valabil 30 de zile și poate fi folosit doar pentru o singură călătorie către România. După intrarea în România, titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea. Pentru a reveni în Marea Britanie, persoana respectivă trebuie să obțină în România o nouă carte de identitate sau un nou pașaport.

Cererile pot fi depuse fără programare luni-joi 9.00-13.00.

Adulții depun cererea personal. Minorii peste 14 ani depun cererea personal și trebuie să fie însoțiți de ambii părinți. În cazul minorilor sub 14 ani este suficientă prezența ambilor părinți.

În cazul în care unul dintre părinți nu se poate prezenta, este necesară prezentarea unei procuri / declarații notariale din partea părintelui care nu este prezent, prin care părintele să își exprime consimțământul pentru eliberarea unui document de călătorie pentru minor. Procura / declarația poate fi autentificată de un notar public din România sau de o misiune diplomatică / oficiu consular al României din străinătate. Procura / declarația poate fi autentificată și de un notar public / solicitor din Marea Britanie sau din alt stat, dar în acest caz documentul trebuie certificat cu Apostila, conform Convenției de la Haga, sau supra-legalizat.

Documente necesare pentru titlul de călătorie pentru adulţi:

  • Cartea de identitate și / sau pașaportul expirat (dacă sunt disponibile) – original și o fotocopie

In cazul declarării furtului CI / paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice.

Pierderea paşaportului / cărții de identitate se declară la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie.

In cazul distrugerii CI / paşaportului, se va prezenta documentul distrus sau deteriorat.

  • Un document cu fotografie, care sa dovedească identitatea (de ex. carte de alegător, permis de conducere auto românesc, livret militar) sau cel puţin să cunoaşteţi codul numeric personal;
  • Cerere de servicii consulare (documente de călătorie)
  • Taxa consulară se achită doar cu numerar la Secția Consulară.


Documente necesare pentru titlul de călătorie pentru minori:

  • Certificatul de nastere românesc al minorului sau certificatul de naștere britanic (forma lungă pe care apar părinții) legalizat cu Apostilă, conform Convenției de la Haga, de Foreign and Commonwealth Office.

ATENŢIE! Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii.

  • Cărțile de identitate și / sau pașapoartele valabile ale ambilor părinți– original și o fotocopie. Părintele cetățean român care nu are CI sau pașaport valabil va solicita eliberarea unui titlu de călătorie.  
  • Pașaportul expirat al minorului (dacă este cazul) – original sau o fotocopie.

In cazul declarării furtului  paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice.

Pierderea paşaportului se declară la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie.

In cazul distrugerii  paşaportului, se va prezenta documentul distrus sau deteriorat.

  • O fotografie tip pașaport recentă a minorului (doar pentru cei care au mai puțin de 14 ani).
  • Taxa consulară se achită doar cu numerar la Secția Consulară. Pentru minorii care au mai puțin de 6 ani, titlul de călătorie este gratuit.

NU ESTE NECESARĂ PREZENŢA LA SECŢIA CONSULARĂ A COPIILOR CU VÂRSTE SUB 14 ANI.

Eliberarea titlurilor de călătorie

În mod obișnuit, documentele pot fi ridicate în ziua depunerii cererilor. Titlurile de călătorie pentru minorii sub 14 ani se eliberează doar după amiaza, luni-joi, între orele 16.00-17.00.

În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare pentru confirmarea identității solicitantului, cererea se înaintează Direcției Generale de Pașapoarte; procedura de confirmare a identității poate dura 2-14 zile.

Titlul de călătorie se înmânează numai titularului sau, în cazul minorilor sub 14 ani, unuia dintre părinți, care trebuie să prezinte un act valabil de identitate (CI, pașaport sau titlu de călătorie).

Mesaj de condoleanţe la trecerea în nefiinţă a doamnei Elisabeth Pilkington Raţiu

20.10.2016

Ambasada României la Londra transmite sincere condoleanţe familiei Raţiu, urmare trecerii în nefiinţă a doamnei Elisabeth Pilkington Raţiu. Căsătorită cu Ion Raţiu, personalitate de…

A noua ediţie a Conferinţei studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor români din Marea Britanie, Universitatea Manchester, 22 octombrie 2016 (CSPCR 2016)

20.10.2016

La 22 octombrie a.c., în organizarea Ligii studenţilor români din străinătate, filiala UK (LSRS UK), a Ambasadei României la Londra şi a Organizaţiei studenţilor români din Universitatea…

Participarea ambasadorului României la audierea organizată de Subcomisia pentru justiţie din Camera Lorzilor

18.10.2016

La 18 octombrie 2016, ambasadorul României a participat, alături de omologul polonez, la o audiere organizată de Subcomisia pentru justiţie din Camera Lorzilor (care funcţionează în subordinea …