Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Informaţii despre procedura renunțării cetăţeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Autoritatea Nationala pentru Cetatenie: http://cetatenie.just.ro

 Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

  • - paşaportul românesc, original şi fotocopie;
  • - actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ),originale şi copii legalizate;
  • - adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;
  • - adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;
  • - dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile),original şi fotocopie
  • - declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

  • - certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, originale şi copii legalizate;
  • - dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetăţenia altui stat;
  • - declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat);
  • - declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

Renunţarea la cetăţenia română,este un serviciu supus taxelor consulare - http://londra.mae.ro/node/823 .

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…