Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

Informaţii despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Autoritatea Nationala pentru Cetatenie: http://cetatenie.just.ro

I. Pentru persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentilor acestora pana la gradul III

In conformitate cu articolul 11 din Legea cetateniei romane nr.21/1991 republicata, sunt necesare urmatoarele documente:

 • - paşaportul ţării de cetățenie, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - cartea de identitate din Republica Moldova + fișa de însoțire, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - permisul de sedere in Marea Britanie, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - buletinul sau cartea de identitate a sotului, pentru persoanele casatorite cu cetateni romani -  în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova; 
 • - cazier judiciar din tara de origine (nu se acceptă la dosarele de acordare/redobândire/renunțare adeverințele de cazier judiciar emise de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate);
 • - cazier judiciar din Marea Britanie, cu apostila prevazuta de Conventia de la Haga din 1961, în original şi traducere legalizată in limba romana efectuată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - acte de stare civila în original (certificat de nastere, casatorie, divort, deces etc.), în original precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova; 
 • - dovada scrisa (adeverinta) privind data pierderii sau a ridicarii neimputabile a cetateniei romane sau ca localitatea de nastere s-a aflat pe teritoriul Romaniei pana in august 1940 (de la Directia de Evidenta Informatizata a Persoanei, copia documentului de aprobare a renuntarii la cetatenia romana, alt document eliberat de o autoritate competenta – ex. stare civila, evidenta populatiei, primarie, arhivele statului, arhivele judetene etc.), sau documente personale; in absenta unei astfel de dovezi se va solicita clarificarea cetateniei romane prin ambasada. 
 • declaratie personala, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei romane.
 • - declaratie personala, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati.
 • - declaratie pe proprie raspundere, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania. Aceeasi optiune se face si pentru copiii minori pentru care se solicita redobandirea cetateniei romane;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 • - certificat de naştere şi paşaport  pentru copiii minori,  în original, precum și în copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - acordul parintilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor, care va fi autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova.

IMPORTANT!

- Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere.

- Actele intocmite in strainatate trebuie sa poarte apostila aplicata de autoritatea desemnata de statul emitent (Prefectura), conform Conventiei adoptata la Haga la 5 octombrie 1961. Nu este necesara apostilarea pentru documentele din Republica Moldova si Ucraina.

- In cazul in care actele sunt intocmite de agentii diplomatici sau consulari ai Romaniei nu este necesara apostila, ori supralegalizarea.

 

II. Pentru persoanele care au pierdut cetatenia romana precum si descendentii acestora pana la gradul II inclusiv si care cer redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate

In conformitate cu articolul 10 din Legea cetateniei romane nr.21/1991 republicata, sunt necesare urmatoarele documente:

 • - cerere tip care se completează la Secţia consulară. 
 • - paşaportul ţării de cetățenie, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - cartea de identitate din Republica Moldova + fișa de însoțire, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - permisul de ședere în Marea Britanie, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - cazier judiciar din Marea Britanie cu apostila prevazuta de Conventia de la Haga din 1961, în original şi traducere legalizată in limba română efectuată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - acte de stare civila in original (certificat de nastere, casatorie, divort, deces etc.) precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - declaraţie personală, autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române.
 • - declaraţie personală, autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi.
 • - declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. Aceeasi optiune se face si pentru copiii minori pentru care se solicita redobandirea cetateniei romane;
 • - dovada scrisa privind data pierderii cetateniei romane – adeverinta eliberata de misiunea diplomatica a Romaniei sau Directia Generala de Pasapoarte ori copia hotararii Guvernului  prin care s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 • - certificat de naştere şi paşaport (pentru copiii minori,  în original, precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova;
 • - acordul parintilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor, care va fi autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Londra sau de către un notar din Republica Moldova.

Cererea se aprobă prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Data dobândirii cetăţeniei române este data depunerii jurământului de credinţă.

 

Depunerea jurământului de credință

Persoanele cărora le-a fost aprobată cererea de redobândire a cetățeniei române prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie au la dispoziție  6(șase) luni de la data comunicării ordinului pentru a depune jurământul de credință față de România.

Persoanele care au solicitat redobândirea cetățeniei române cu stabilirea domiciliului în România și doresc depunerea jurământului în țara de domiciliu/reședință, trebuie să obțină, în prealabil, aprobarea Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.

 

Documentele necesare sunt următoarele:

 • pașaport național valabil;
 • buletin + fișa de însoțire în cazul cetățenilor din Republica Moldova;
 • certificatul de naștere (tradus și apostilat în cazul cetățenilor ucrainieni);
 • certificatul de naștere pentru cetățenii moldoveni este necesar modelul emis după anul 2004, netradus și neapostilat;
 • certificatul de căsătorie (sau extras) + divorț tradus și apostilat (traducerea și apostilarea nu se aplică pentru cetățenii Republicii Moldova);
 • permisulul de ședere legală în Marea Britanie - în această categorie intră doar acele documente emise de către Home Office;
 • scrisoarea de înștiințare de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (dacă ați primit-o, în caz contrar este absolut necesar cunoașterea numărului de ordin A.N.C.);
 • plicul în care a sosit scrisoarea, (termenul de 6 luni decurge de la data poștei);
 • 2 fotografii recente, tip paşaport, pe fundal alb;
 • pentru minorii incluşi în ordinele ANC, certificatul de naştere al minorului, pașaportul, permisul de ședere și 2 fotografii recente format 3,5 x 4,5 cm

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…