Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Acte notariale

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă.

Programările sunt disponibile pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.

 

Ambasadele şi consulatele pot efectua următoarele tipuri de acte notariale care trebuie să respecte cerinţele legii române:

  • autentificarea procurilor şi a declaraţiilor;
  • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
  • legalizarea traducerilor;
  • legalizarea semnăturilor.

Ambasadele şi consulatele României nu pot autentifica acte cu efect constitutiv sau translativ de proprietate (ex. contracte de vânzare-cumpărare, donaţii etc) şi nici acte privind alegerea, modificarea şi lichidarea regimului matrimonial. De asemenea, misiunile diplomatice nu pot îndeplini procedura desfacerii căsătoriei (divorţ) şi nici procedura succesorală (moşteniri).

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor, persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul Secţiei Consulare şi să prezinte un act de identitate valabil – carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport. Permisul de conducere și certificatul de naștere nu sunt considerate, potrivit legii române, acte de identitate şi nu pot fi utilizate pentru autentificarea sau legalizarea actelor notariale.

Procurile şi declaraţiile trebuie să conţină elementele de identificare ale persoanei care dă împuternicirea/declarația şi ale persoanei împuternicite şi să precizeze în mod exact obiectul procurii sau al declarației. Ele trebuie să fie redactate în limba română. Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentificate.

Anumite procuri și declarații pot fi legalizate și de notari publici sau avocați (solicitors) din Marea Britanie, dar, pentru a fi folosite în România, aceste documente trebuie să fie certificate cu Apostilă de Foreign and Commonwealth Office -  http://www.fco.gov.uk/legalisation. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române. Procurile pentru obținerea unei cărți de identitate sau a unui permis de conducere pot fi autentificate doar de Secția Consulară sau de Biroul Consular Edinburgh.

Autentificarea procurilor şi declaraţiilor, legalizările de copii, legalizarea semnăturii traducătorilor, eliberarea unor duplicate ale actelor din arhiva notariala sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi anticipat.

Procurile pentru încasarea pensiilor în România sunt scutite de taxe consulare şi sunt valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să prezinte înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

Pentru legalizarea traducerii în limba română a unui document redactat într-o limbă străină, persoanele interesate trebuie să prezinte documentul în original, însoţit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România, precum și  documentul de identitate valabil. Lista traducătorilor autorizaţi poate fi solicitată la adresa contact@informatiiconsulare.ro .

Pentru legalizarea semnăturii pe un înscris, persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul oficiului consular, să semneze înscrisul în faţa funcţionarului consular şi să prezinte un document de identitate valabil (carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport). Nu se poate legaliza semnătura pe contracte, acte de donaţie, acte de tranzacţie judiciară sau alte acte care vizează transmiterea de bunuri ori alte drepturi.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Formulare de acte notariale sunt disponibile aici.

Taxele consulare sunt disponibile aici.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Dacă nu putem ajunge la sediul ambasadei sau consulatului, se pot autentifica procurile prin corespondenţă?

Nu. Prezenţa personală la sediul ambasadei sau consulatului este obligatorie și este necesară pentru verificarea de către funcţionarul consular a identităţii persoanei care semnează procura şi a însuşirii conţinutului acesteia. Această cerinţă reprezintă o măsură de asigurare inclusiv pentru dumneavoastră, pentru a evita situaţia în care o altă persoană declară date despre sau în numele dumneavoastră.

În cazul în care, din cauza distanţei sau a unei alte imposibilităţi de deplasare la ambasadă, nu vă puteţi prezenta personal, aveţi posibilitatea, în funcţie de caracterul procurii, de a o autentifica la un notar local şi apoi de a solicita Foreign and Commonwealth Office certificarea procurii cu Apostilă. Informaţii suplimentare sunt disponibile la următorul link http://www.fco.gov.uk/legalisation

Comunicat de presă privind impactul invocării art. 50 din TUE asupra comunităţii româneşti din Regatul Unit

21.03.2017

În contextul apropierii datei invocării, de către guvernul britanic, a articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, precizăm că acest gest permite iniţierea negocierilor privind retragerea…

Q&A – teme de interes în context Brexit

21.03.2017

1. Condiţii de muncă Q: Cum obţin card de muncă? A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi…

Vizita ambasadorului României în Hampshire (22 - 23 martie 2017)

24.03.2017

În perioada 22-23 ianuarie a.c. ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită de lucru în Comitatul Hampshire (localitățile…