Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Acte notariale

Ambasadele şi consulatele pot efectua următoarele tipuri de acte notariale care trebuie să respecte cerinţele legii române:

  • autentificarea procurilor şi a declaraţiilor;
  • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
  • legalizarea traducerilor;
  • legalizarea semnăturilor.

Ambasadele şi consulatele României nu pot autentifica acte cu efect constitutiv sau translativ de proprietate (ex. contracte de vânzare-cumpărare, donaţii etc) şi nici acte privind alegerea, modificarea şi lichidarea regimului matrimonial. De asemenea, misiunile diplomatice nu pot îndeplini procedura desfacerii căsătoriei (divorţ) şi nici procedura succesorală (moşteniri).

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor, persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul Secţiei Consulare şi să prezinte un act de identitate valabil – carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport. Permisul de conducere și certificatul de naștere nu sunt considerate, potrivit legii române, acte de identitate şi nu pot fi utilizate pentru autentificarea sau legalizarea actelor notariale.

Procurile şi declaraţiile trebuie să conţină elementele de identificare ale persoanei care dă împuternicirea/declarația şi ale persoanei împuternicite şi să precizeze în mod exact obiectul procurii sau al declarației. Ele trebuie să fie redactate în limba română. Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentificate.

Anumite procuri și declarații pot fi legalizate și de notari publici sau avocați (solicitors) din Marea Britanie, dar, pentru a fi folosite în România, aceste documente trebuie să fie certificate cu Apostilă de Foreign and Commonwealth Office -  http://www.fco.gov.uk/legalisation. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române. Procurile pentru obținerea unei cărți de identitate sau a unui permis de conducere pot fi autentificate doar de Secția Consulară sau de Biroul Consular Edinburgh.

Autentificarea procurilor şi declaraţiilor, legalizările de copii, legalizarea semnăturii traducătorilor, eliberarea unor duplicate ale actelor din arhiva notariala sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi anticipat.

Procurile pentru încasarea pensiilor în România sunt scutite de taxe consulare şi sunt valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să prezinte înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

Pentru legalizarea traducerii în limba română a unui document redactat într-o limbă străină, persoanele interesate trebuie să prezinte documentul în original, însoţit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România, precum și  documentul de identitate valabil. Lista traducătorilor autorizaţi poate fi solicitată la adresa londra.cons@mae.ro.

Pentru legalizarea semnăturii pe un înscris, persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul oficiului consular, să semneze înscrisul în faţa funcţionarului consular şi să prezinte un document de identitate valabil (carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport). Nu se poate legaliza semnătura pe contracte, acte de donaţie, acte de tranzacţie judiciară sau alte acte care vizează transmiterea de bunuri ori alte drepturi.

Programul de lucru cu publicul este disponibil aici.

Formulare de acte notariale sunt disponibile aici.

Taxele consulare sunt disponibile aici.

Puteţi solicita informații suplimentare la adresa contact@informatiiconsulare.ro

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Dacă nu putem ajunge la sediul ambasadei sau consulatului, se pot autentifica procurile prin corespondenţă?

Nu. Prezenţa personală la sediul ambasadei sau consulatului este obligatorie și este necesară pentru verificarea de către funcţionarul consular a identităţii persoanei care semnează procura şi a însuşirii conţinutului acesteia. Această cerinţă reprezintă o măsură de asigurare inclusiv pentru dumneavoastră, pentru a evita situaţia în care o altă persoană declară date despre sau în numele dumneavoastră.

În cazul în care, din cauza distanţei sau a unei alte imposibilităţi de deplasare la ambasadă, nu vă puteţi prezenta personal, aveţi posibilitatea, în funcţie de caracterul procurii, de a o autentifica la un notar local şi apoi de a solicita Foreign and Commonwealth Office certificarea procurii cu Apostilă. Informaţii suplimentare sunt disponibile la următorul link http://www.fco.gov.uk/legalisation

Parlamentul României a anunțat convocarea primei reuniuni a Congresului Românilor de Pretutindeni

06.05.2016

În urma conferintei de presă care a avut loc astăzi, 05.05.2016, la Parlamentul României, a fost anunţată convocarea primei reuniuni a Congresului Românilor de Pretutindeni, care se…

Alegeri parlamentare 2016 - înscrierea în Registrul electoral pentru votul în străinătate

07.04.2016

Ambasada României la Londra încurajează cetăţenii români cu drept de vot din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să se înscrie în Registrul electoral pentru votul în…

Vizită de lucru în Irlanda de Nord a ataşatului de afaceri interne

23.05.2016

În perioada 16.05-18.05.2016, chestor de poliţie Ioan Dascălu, ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Londra, a efectuat o vizită de lucru în Irlanda de Nord, la invitaţia …