Actualităţi consulare

Consulat itinerant la St. Helier, Insula Jersey (29 februarie -01 martie 2020)

În perioada 29 februarie -01 martie 2020, reprezentanţi ai Secţiei Consulare de la Londra se vor deplasa în orașul St. Helier, Insula Jersey, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă. 
Programul de preluare a cererilor va fi :
Sâmbătă- 29 februarie 2020, între orele 10.00  - 18.00 
Duminică- 01 martie 2020, între orele 10.00  - 14.00 

Aceste servicii cuprind exclusiv

 • preluarea datelor în vederea emiterii pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie
 • eliberarea de acte notariale, adeverințelor de cazier judiciar
 • eliberarea pașaportului dacă acesta se află la Secția Consulară,
 • informații privind procesul de înregistrare a statutului cetățenilor români post BREXIT (EU Settlement Scheme).

 

Atenție! În cadrul consulatului itinerant nu se pot înscrie acte de stare civilă - naștere/căsătorie/deces.

 

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Londra, pe adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com 

La rubrica Subject din e-mail vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant Insula Jersey–2020.

 

ATENTIE ! 

Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com
La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery cu ocazia depunerii cererii la Secția consulară.
Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

 

Solicitările pentru programarea în cadrul consulatului itinerant vor putea fi făcute până marți, 25 februarie 2020, orele 17.00.

În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

 •  numele şi prenumele solicitantului;
 •  serviciul consular solicitat (ex: pașapoarte electronice sau titluri de călătorie, procuri sau declarații, adeverință cazier judiciar );
 •  în cazul solicitări unui pașaport electronic sau titlu de călătorie menționați culoarea ochilor și înălțimea;
 •  adresa unde locuiți în Marea Britanie;
 •  data naşterii, locul nașterii și Codul Numeric Personal;
 •  prenumele părinţilor (solicitantului);
 •  adresa de domiciliu din Romania (în cazul persoanelor care deţin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Marea Britanie (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Marea Britanie);
 •  seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport);
 •  în cazul solicitări unei procuri, numele și Codul Numeric Personal al împuternicitului;
 •  dovada rezidentei in  Insula Jersey sau imprejurimi (letter council tax / scrisoare de la Consiliul Local privind taxele);
 •  obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii.

În funcţie de fiecare situaţie, este posibil să vi se solicite de către Secția Consulară transmiterea de xerocopii scanate color ale actelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

 

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie color.

Pentru informații privind documentele necesare fiecărui serviciu consular vă rugăm să vizitați pagina web a Ambasadei României la Londra astfel:

 

Echipa consulară mobilă se va deplasa la adresa Old Magistrate Court ( incinta Primăriei St Helier)   5 York Street, St. Helier , JE2 3QP, Jersey,

 

 

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…