Actualităţi consulare

Consulat itinerant Norwich (16 martie 2019)

În data de 16 martie 2019, reprezentanţi ai Secţiei Consulare de la Londra se vor deplasa în orașul Norwich, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă. Aceste servicii cuprind exclusiv: preluarea datelor în vederea emiterii pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie, eliberarea de acte notariale precum și eliberarea adeverințelor de cazier judiciar.

Atenție! În cadrul consulatului itinerant nu se pot înscrie acte de stare civilă - naștere/căsătorie/deces.

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Londra, pe adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com 

La rubrica Subject din e-mail vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant Norwich – martie 2019.

ATENTIE ! 

Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com
La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery cu ocazia depunerii cererii la Secția consulară. Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Solicitările pentru programarea în cadrul consulatului itinerant vor putea fi făcute până miercuri, 13 martie 2019, orele 17:00.

În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

  • - numele şi prenumele solicitantului;
  • - serviciul consular solicitat (ex: pașapoarte electronice sau titluri de călătorie, procuri sau declarații, adeverință cazier judiciar );
  • - în cazul solicitări unui pașaport electronic sau titlu de călătorie menționați culoarea ochilor și înălțimea;
  • - adresa unde locuiți în Marea Britanie;
  • - data naşterii, locul nașterii și Codul Numeric Personal;
  • - prenumele părinţilor (solicitantului);
  • - adresa de domiciliu din Romania (în cazul persoanelor care deţin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Marea Britanie (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Marea Britanie);
  • - seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport);
  • - obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii.

În funcţie de fiecare situaţie, este posibil să vi se solicite de către Secția Consulară transmiterea de xerocopii scanate color ale actelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

Echipa consulară mobilă se va deplasa la Biserica Ortodoxă Română din Norwich & East Anglia, Parohia Sf. Mc. Filoteea și Cuv. Beda Venerabilul, St Marys Church, Church Road, Gillingham, Norfolk, NR34 0ND, iar programul de preluare a cererilor va fi :

Sâmbătă - 16.03.2019, între orele 10:00 am - 16:00 pm

 

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie color.

Pentru informații privind documentele necesare fiecărui serviciu consular vă rugăm să vizitați pagina web a Ambasadei României la Londra astfel:

- pașapoarte http://londra.mae.ro/node/829

- titluri de călătorie http://londra.mae.ro/node/271

- procuri eliberare carte de identitate http://londra.mae.ro/node/477

- alte procuri și declarații http://londra.mae.ro/node/259

- obținere adeverință cazier judiciar http://londra.mae.ro/node/276

În prim plan

Harta interactivă a secțiilor de votare din Marea Britanie - Alegeri Prezidențiale- noiembrie 2019

24.11.2019

Adresele și harta interactivă a secțiilor de votare deschise în Marea Britanie! 540 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 1 Institut Cultural Român 1 Belgrave Square,…

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …