Brexit

Întrebări frecvente (FAQ)

Q&A – TEME DE INTERES ÎN CONTEXT BREXIT - actualizat 14.06.2019

 

Notă* - următoarele informații au fost preluate din comunicatele oficiale Home Office și Reprezentanța Comisiei Europene la Londra

Notă** - data de 29 martie 2019 (ziua Brexit) se va citi ca fiind 31 ianuarie 2020!

 

Q: Există informații pe site-ul Home Office, în limba română, despre EU Settlement Scheme?

A: Da. Home Office a publicat, în limba română, un ghid oficial de îndrumare pentru înregistrarea cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, respectiv statut de rezident permanent (settled status) și statut de stabilire provizorie (pre-settled status). Ghidul răspunde întrebărilor frecvente cu privire la procesul de înregistrare, cuprinde date de contact pentru asistență și instrucțiuni cum să aplicați pentru copii și tineri sub 21 ani.

Ghidul  este disponibil la: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.ro

 

Q: Cum se numește aplicația pe care trebuie să o folosesc pentru a obține statutul de settled/pre-settled?

A: Aplicatia se numește EU Exit: ID Document Check. Pentru mai multe informații despre utilizarea aplicației. vă rugăm să accesați : https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app

 

Q: Pot să călătoresc în continuare în Marea Britanie în baza cărţii de identitate sau am nevoie de paşaport?

A: Pentru moment nu există modificări privind condiţiile de călătorie şi de şedere în Marea Britanie. Intrarea în această țară este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate. Pentru informații actualizate vă rugăm să consultați pagina Web a Ambasadei României la Londra http://londra.mae.ro/node/177   

 

Q: Pot conduce în UE cu permisul de conducere britanic?

A: În cazul "deal", nu există schimbări.

În cazul "no deal", va trebui să obțineți în prealabil un permis de conducere internațional (IDP).

 

Q: Ce se întâmplă post-Brexit cu autoturismele înmatriculate în România? 

A: În cazul "deal", nu există schimbări.

În cazul "no deal", guvernul Marii Britanii pune la dispoziția cetățenilor UE următoarele instrucțiuni: https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit.

 

Q: Vor fi recunoscuţi anii de studiu în momentul aplicării pentru EU Settlement Scheme?

A: Da. Cerințele de eligibilitate pentru EU Settlement Scheme sunt în principal bazate pe rezidența continuă. O aplicație bazată pe rezidență înseamnă că Home Office va examina cât timp o persoană a fost în Marea Britanie și nu ceea ce a făcut în Marea Britanie.

 

Q: Ce înseamnă rezidență continuă?

A: Rezidența continuă înseamnă că absențele din Marea Britanie trebuie să fie de maxim 6 luni în orice perioadă de 12 luni, cu excepția unei singure perioade de absență care nu depășeste 12 luni și pentru un motiv important (cum ar fi sarcina, nașterea, boala gravă, studiul, formarea profesională sau detașarea în străinătate). Abaterile datorate serviciului militar obligatoriu nu vor afecta rezidența continuă. Perioadele de închisoare și deciziile de expulzare / deportare pot afecta rezidența continuă.

 

Q:Trebuie să avem un “comprehensive health insurance” (asigurarea medicală completă)?

A: Nu. Cerințele de eligibilitate pentru EU Settlement Scheme sunt în principal bazate pe rezidență

 

Q: Care sunt documentele prin care îmi pot dovedi rezidența continuă?

A: Documente care acoperă perioade mai lungi de timp (între 2 date)

 • Extras bancar anual sau un rezumat al contului – cel puțin 6 luni de plăți primite sau efectuate în UK
 • scrisoare de la angajator
 • factura de plată a taxei către consiliul local
 • scrisoare/ certificat/ adeverință de la școală, colegiu, universitate sau altă formă de învățământ acreditată,
 • factura pentru taxele efectuate către școală, colegiu, universitate
 • document/scrisoare care atestă adresa din UK, primită de la un organism de finanțare a studenților din UK - Student Loans
 • dovada creditului ipotecar
 • contractul de închiriere și dovada plății
 • document care atestă plata contribuţiilor a unui liber profesionist (SELF-EMPLOYED)
 • formularul P60 pentru o perioadă de 12 luni - P60 - Se pot solicita dovezi suplimentare pentru a confirma că ați locuit in UK timp de cel puțin 6 luni din acea perioadă.
 • Formularul P45 indicând durata angajării anterioare. Ar trebui să obțineți un P45 de la angajator atunci când nu mai lucrați pentru ei.

Documente care acoperă perioade mai scurte de timp (1 LUNĂ)

 • extras de cont care arată plățile primite sau cheltuite în UK
 • adeverinţă salarială pentru un loc de muncă în UK
 • facturile la apă, gaz sau energie electrică care indică o adresă din UK
 • factura la telefonul fix sau mobil, TV sau internet care indică o adresă din UK
 • factura pentru reparații la domiciliu, servicii de medicină veterinară sau asigurări, precum și dovada plăţii
 • adeverință/ scrisoare de la medicul de familie, spital sau alt specialist în domeniul sănătății care confirmă programările pe care le-ați făcut sau la care v-ați prezentat
 • scrisoare de la un departament guvernamental, serviciu public sau caritate care atestă faptul că ați colaborat la o anumită dată sau pentru o anumită perioadă (de exemplu, Job Center Plus sau Citizens Advice)
 • ștampila pusă pe pașaport care confirmă intrarea în Regatul Unit
 • bilet de călătorie care confirmă că ați intrat în Regatul Unit dintr-o altă țară
 • factură pentru munca pe care ați făcut-o în UK și dovada plății

 

Q: Cum mă afectează Brexit?

A: La 23 iunie 2016, rezultatul referendumului din Marea Britanie s-a încheiat cu decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană (UE). Acest proces este cunoscut sub numele de Brexit. Această decizie înseamnă că dreptul la libera circulație se va încheia pentru cetățenii UE (inclusiv cetățenii Elveției, Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului) și membrii de familie ai acestora din Marea Britanie, cât și pentru cetățenii britanici care trăiesc în UE.

UE și Marea Britanie au negociat termenii retragerii Marii Britanii din UE, cunoscut sub numele de Withdrawal Agreement (Acord de retragere). Ca urmare, se așteaptă ca Marea Britanie să părăsească UE la 29 martie 2019, iar legislația curentă UE, în cea mai mare parte, va continua până la 31 decembrie 2020. În scenariul ”deal” (o ieșire a Marii Britanii din UE cu un acord), libera circulație va continua până la 31 decembrie 2020. În scenariul “no-deal” (o ieșire a Marii Britanii din UE fără un acord),  libera circulație se va încheia la 29 martie 2019.

Încetarea liberei circulații, oricând va avea loc, înseamnă că statutul de rezident al cetățenilor UE și al membrilor familiilor acestora o să fie protejat în temeiul legii britanice privind imigrația. În acest scop, guvernul britanic a creat EU Settlement Scheme, care este în conformitate cu Withdrawal Agreement. EU Settlement Scheme este un sistem creat de Home Office, format dintr-o aplicație pe care toți cetățenii UE și membrii familiilor acestora trebuie să o completeze pentru a-și proteja dreptul de ședere în Marea Britanie. Neaplicarea în cadrul acestui sistem ar însemna că reședința dumneavoastră în Marea Britanie va fi neautorizată și, prin urmare, ilegală. Așadar, toți cetățenii UE care sosesc în Marea Britanie înainte de ziua Brexit (vezi Nota**) și intenționează să rămână după 31 decembrie 2020 trebuie să ia măsuri și să solicite acest statut nou de imigrare în Marea Britanie.

 

Q: Se va aplica noua schemă de înregistrare (EU Settlement Scheme) în ambele cazuri – “deal”/ “no deal”? 

A: Da. Marea Britanie și UE vor continua să lucreze la un acord (“deal”), care trebuie ratificat de ambele părți. Pentru a reasigura cetățenii UE, guvernul britanic a confirmat că EU Settlement Scheme va fi pus în aplicare în ambele scenarii – “deal”/ “no deal”. Însă, vor exista unele schimbări între schema implementată într-un scenariu "deal" și într-un scenariu "no-deal”.

 

Q: Ce o să se întâmple în scenariul "deal"?

A: În cazul în care se va ajunge la un acord, EU Settlement Scheme va fi pus în aplicare în întregime și în conformitate cu termenii specificați în acordul de retragere. EU Settlement Scheme protejează viitoarea rezidență a cetățenilor UE și a membrilor familiilor acestora, care se vor afla în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020.

Cerințele de eligibilitate pentru EU Settlement Scheme sunt în principal bazate pe rezidență. O aplicație bazată pe rezidență înseamnă că Home Office va examina cât timp o persoană a fost în Marea Britanie și nu ceea ce a făcut în Marea Britanie. Prin urmare, rezultatul aplicației (obținerea statutului de settled sau pre-settled) nu depinde de statutul pe piața muncii al unei persoane, dacă o persoană accesează sau nu beneficii/pensii, dacă o persoană necesită asigurare de asistență medicală completă în caz de boală.

Aceasta înseamnă că cetățenii UE și membrilor familiilor acestora care au rezidența continuă* în Marea Britanie timp de 5 ani, vor fi eligibili să aplice pentru statutul settled. Cei care au trăit în Marea Britanie mai puțin de 5 ani, vor trebui să aplice pentru statutul pre-settled. Aceste persoane vor putea aplica pentru statutul settled odată ce au obținut 5 ani de reședință continuă.

Aplicanții trebuie, de asemenea, să dovedească naționalitatea și identitatea lor și să declare istoricul criminalității (dacă există), pentru a dobândi statutul pre-settled sau settled

Orice cetățean UE sau membrii ai familiei, cu documente eliberate de Home Office în conformitate cu legislația europeană privind libera circulație (de exemplu, Indefinite Leave to Remain sau Residence Card) trebuie să solicite, de asemenea, statutul în cadrul noului sistem. Cetățenilor irlandezi nu li se cere să aplice, dar pot face acest lucru dacă doresc. Cetățenii cu dublă cetățenie europeană-britanică nu pot aplica deoarece datorită cetățeniei lor britanice, dar păstrează protecția acordului de retragere.

Cererile trebuie depuse până la 30 iunie 2021 pentru a asigura cetățenilor UE dreptul de a trăi în Marea Britanie după această dată. Dacă o cerere este refuzată înainte de 31 decembrie 2020, solicitantul are opțiunea de a aplica de mai multe ori pentru a remedia problema sau de a contesta decizia la un judecător de imigrare independent**. În cazul în care o cerere este respinsă după 31 decembrie 2020, solicitantul nu poate aplica din nou, însă poate ataca decizia.

Membrii apropiați ai familiei (soț/ soție, partener civil și indivizi din rândul ascendent și descendent al acelor persoane, plus parteneri durabili*** în relație cu cetățeanul UE la data de 31 decembrie 2020 și viitorii copii născuți sau adoptați care nu sunt în Marea Britanie până la această dată vor putea să se alăture cetățeanului UE în Marea Britanie oricând, în viitor.

Pensiile și drepturile conexe vor rămâne neschimbate.

* Reședință continuă înseamnă că absențele din Marea Britanie trebuie să fie de 6 luni sau mai puțin în orice perioadă de 12 luni, cu excepția unei singure perioade de absență care nu depășeste 12 luni și pentru un motiv important (cum ar fi sarcina, nașterea, boala gravă, studiul, formarea profesională sau detașarea în străinătate). Abaterile datorate serviciului militar obligatoriu nu vor afecta rezidența continuă. Perioadele de închisoare și deciziile de expulzare / deportare pot afecta reședința continuă

** Tribunalul de Primă Instanță,Imigrație și azil (The First-tier Tribunal, Immigration and Asylum) este o entitate independentă care se ocupa cu soluționarea contestațiilor împotriva anumitor decizii luate de Home Office.

*** Partener durabil înseamnă că ați trăit împreună cu un partener într-un mod stabil, serios și continuu.

 

Q: Pot aplica pentru EU Settlment Scheme într-un scenariu “no-deal”?

A: Da. În cazul "no-deal", aspectele practice ale procesului de aplicare pentru EU Settlement Scheme vor rămâne neschimbate, dar vor exista unele modificări ale cerințelor și domeniului de aplicare al protecției acestuia.

Sistemul de aplicare va fi destinat numai cetățenilor UE și membrilor de familie care se vor afla în Marea Britanie înainte de ziua Brexit (vezi Nota**). Aceștia vor trebui să aplice până la 31 decembrie 2020 (în loc de 30 iunie 2021 într-un scenariu ‘deal’). Toate cererile trebuie depuse până la această dată pentru a vă asigura dreptul de ședere în Marea Britanie după această dată.

Abilitatea de a contesta deciziile Home Office este afectată de înlăturarea dreptului de a vă adresa unui judecător de imigrare independent. Singura rută de apel va fi un proces de revizuire administrativă a Home Office* sau de a contesta decizia printr-o cerere de revizuire judiciară**.

Membrii de familie ai cetățenilor UE se vor confrunta cu un termen limită pentru a se alătura acestora în Marea Britanie. Membrii apropiați ai familiei trebuie să solicite să se alăture cetățeanului UE până la data de 29 martie 2022. Noii soți și partenerii civili (și anume cei înrudiți ca atare după ziua Brexit) și alte rude dependente trebuie să aplice până la 31 decembrie 2020. În cazul în care membrii de familie nu aplică în acest termen limită, ei vor trebui să solicite permisiunea de a intra în Marea Britanie, conform noilor legi din Marea Britanie privind imigrația, aflate în vigoare în momentul în care aceștia vor încearca să aplice.

Pot apărea modificări la protecția pensiilor.

* O examinare administrativă oferă un mod de a contesta decizia Home Office. Examinarea cazului este efectuată de către Home Office, dar nu de functionarul care a luat decizia inițială

** O cerere de revizuire judiciară este procesul de contestare a legalității deciziilor luate de organismele publice cum ar fi Home Office, care va fi luată în considerare de un judecător, care are un rol de supraveghere pentru a se asigura că factorii de decizie publici acționează în mod legal.

 

Q: Ce se va întampla dacă voi ajunge în Marea Britanie după Brexit în scenariul “no-deal”?

A: La 04.09.2019, Guvernul britanic a publicat un nou document de politici publice (policy paper) privind Masurile în materia imigrării pentru cetățenii UE care sosesc în Marea Britanie după Brexit fără acord (No deal immigration arrangements for EU citizens arriving after Brexit[1]).

În esență documentul nu prezintă schimbări semnificative față de versiunea publicată în ianuarie 2019, acesta reinterând intenția Guvernului britanic de a oferi cetățenilor UE sosiți post-Brexit (dar nu mai târziu de 31.12.2020), în mod tranzitoriu, posibilitatea de a solicita, în mod voluntar, și obține un nou statut (European Temporary Leave to Remain - Euro TLR), valabil pentru o perioadă de 36 luni. Acest statut va permite cetățenilor europeni să își pot demonstra dreptul de muncă ca și până acum, numai în baza pașaportului sau a cărții de identitate.

Procedura de obtinere Euro TLR urmează a fi digitală și gratuită, constând în verificarea identității/naționalității aplicantului precum și verificări de securitate și cu privire la criminalitate. Spre deosebire de versiunea publicată în ianuarie 2019, nu mai apare obligația solicitarii permisului dupa 3 luni de la sosire, termenul limita fiind 31.12.2020.

Conform documentului, se va permite, în continuare, folosirea cărților de identitate ca documente de călătorie pentru intrarea/ieșirea din UK, acestea urmând a fi excluse pe parcursul anului  2020. De asemenea, se vor putea folosi în continuare porțile automate pentru documente biometrice (e-gates) în frontierele britanice, dar vor exista schimbari vizibile (cum ar fi eliminarea însemnelor EU la declararea bunurilor vamale).

 

[1]https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-from-30-march-2019-if-there-is-no-deal

 

Q: Cât timp pot sta în Marea Britanie fără sa lucrez, la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE?

A: Cetăţenii români au în continuare dreptul de şedere pentru o perioadă de până la trei luni pe teritoriul Marii Britanii, fără nicio condiţie sau formalitate, cu excepţia cerinţei de a poseda o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

Dreptul de şedere poate fi exercitat pentru perioade mai mari de trei luni dacă cetăţenii Uniunii Europene se află într-una din situaţiile prevăzute în continuare:

 • sunt angajaţi sau exercită o activitate independentă;
 • sunt în căutarea unui loc de muncă;
 • au resurse suficiente pentru ei şi pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială în timpul perioadei de şedere şi posedă o asigurare medicală cuprinzătoare;
 • sunt înscrişi la o instituţie privată sau publică, acreditată sau finanţată de către autorităţile statului gazdă, cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională, şi asigură autorităţile competente, printr-o declaraţie sau altă procedură echivalentă, că posedă suficiente resurse pentru ei înşişi şi pentru membrii lor de familie, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială în timpul perioadei de şedere;
 • sunt membri de familie care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte condiţiile menţionate anterior.

 

Q: Este necesar să mă înregistrez sub EU Settlement Scheme pentru a rămâne în UK post-Brexit?

A: Până la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE, drepturile cetăţenilor europeni aflaţi în această ţară vor fi garantate şi protejate.

În ceea ce privește înregistrarea rezidenței, nu există obligativitate legală înainte de ziua Brexit pentru a confirma acest statut.

Ambasada Romaniei la Londra recomandă membrilor comunității românești să își reglementeze șederea în această țară.

Este importantă formalizarea tuturor relațiilor de muncă sau civile, esențială și în protejarea drepturilor și în exercitarea obligațiilor pe teritoriul UK, prin semnarea unor contracte de muncă/ termeni și condiții de muncă, solicitarea de la angajator a fluturașilor de salariu și a formularelor P60 și P45 (formulare care atestă plata taxelor și contribuțiilor anual, respectiv la încetarea relațiilor de muncă), semnarea contractelor de lucrător pe cont propriu, obținerea numărului de asigurări sociale NINo, plata taxelor, înscrierea la medicul de familie, deschiderea contului bancar, plata utilităților și obligațiilor aferente chiriei/ locuinței în care se află.

 

Q: Se mai acordă NINo după data activării mecanismului de ieşire a UK din Uniunea Europeană?

A: Până la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE, drepturile cetăţenilor europeni aflaţi în această ţară vor fi garantate şi protejate. Drepturile cetățenilor români pe piața muncii britanică rămân, aşadar, neschimbate.

 

Q: Care sunt actele necesare pentru interviul NINo?

A: NINo este necesar persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de angajat sau de lucrător pe cont propriu, precum şi celor care solicită prestaţii sociale contributive sau necontributive în acest stat. Pentru a programa un interviu în vederea alocării NINo puteţi contacta serviciul public de ocupare Jobcentre Plus, la numarul de telefon: 0845 600 0643, luni-vineri, 8am-6pm; pagina web : www.gov.uk/apply-national-insurance-number .

Pentru a obţine NINo, solicitanţii trebuie să prezinte documente care atestă identitatea (după caz - paşaport, carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, permis de conducere) şi dovada adresei (facturi utilităţi). Este, de asemenea, posibil să fie necesară prezentarea documentelor care confirmă statutul în Marea Britanie (angajat, lucrător pe cont propriu, persoană în căutarea unui loc de muncă).

Astfel:

 • pentru statutul de persoană în căutarea unui loc de muncă (Jobseeker), solicitanţii trebuie să prezinte dovezi cu locurile de muncă la care au aplicat;
 • pentru statutul de angajat, solicitanţii trebuie să prezinte documente precum contractul de muncă (termeni și condiții de muncă) sau oferta de angajare;
 • pentru statutul de lucrător pe cont propriu, solicitanţii trebuie să prezinte dovezi care atestă desfăşurarea unei activităţi independente de prestări servicii (contracte, facturi, scrisori de recomandare clienţi, extras de cont banca etc).
 • Informatii suplimentare privind procedura de alocare a NINo puteti consulta accesand site-ul web al Guvernului:  https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

 

Q: Ce se va întâmpla cu studenţii români din UK după ieşirea UK din UE?

A: Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni, inclusiv cele specifice cetăţenilor europeni care urmează programe de studii universitare în UK, vor face obiectul negocierilor dintre UK şi UE.

Conform precizărilor Comisiei Europene, ”Toți cetățenii UE cu reședința în Regatul Unit care se califică pentru un nou statut în Regatul Unit după Brexit își vor păstra dreptul de ședere și dreptul la egalitate de tratament.

În ceea ce privește studenții care și-au început studiile în Regatul Unit înainte de Brexit, acest lucru înseamnă că ei vor plăti în continuare aceleași taxe de studii ca și cetățenii britanici și vor fi în continuare eligibili pentru împrumuturile acordate pentru plata taxelor de studii. În ceea ce privește accesul la ajutoarele de întreținere pentru studii, cum ar fi bursele de studii sau împrumuturile pentru studii, studenților din UE care intră sub incidența Acordului de retragere li se vor aplica în continuare aceleași norme care li se aplică și în prezent. Aceste drepturi vor fi supuse eventualelor modificări viitoare ale politicilor interne care se aplică cetățenilor Regatului Unit.”

 

Q: Ne vor fi recunoscuţi anii de studiu în momentul aplicării pentru cetăţenie? Trebuie să avem un “comprehensive health insurance” (asigurarea medicală completă)?

A: Legislaţia specifică obţinerii cetăţeniei britanice, la acest moment, impune criterii general aplicabile tuturor persoanelor care urmează programe de studii universitare în UK şi nu creează o categorie specifică pentru cetăţenii europeni. Prin urmare, cetăţenii europeni care urmează programe de studii universitare în UK şi îşi doresc să obţină cetăţenia britanică trebuie să îndeplinească criteriile solicitate de legislaţia curentă. 

 

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…