Actualităţi consulare

Consulat itinerant la Belfast (13 - 14 aprilie 2018)

În cadrul programului "Consulat itinerant 2018", organizat de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, vă aducem la cunoștință că, în perioada 13 – 14 aprilie 2018, reprezentanţi ai Secţiei Consulare de la Londra se vor deplasa în localitatea Belfast, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă. Aceste servicii cuprind exclusiv: preluarea datelor în vederea emiterii pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie, eliberarea de acte notariale precum și eliberarea adeverințelor de cazier judiciar.

Atenție! În cadrul consulatului itinerant nu se pot înscrie acte de stare civilă - naștere/căsătorie/deces.

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Londra, pe adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com sau prin fax la  nr. +44 20 7602 4229.

La rubrica Subject din e-mail sau pe cererea trimisă prin fax vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant Belfast – 2018.

ATENTIE ! 

Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com

Solicitările pentru programarea în cadrul consulatului itinerant vor putea fi făcute până vineri, 6 aprilie 2018, ora 15:00.

În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

  • numele şi prenumele solicitantului;
  • serviciul consular solicitat (ex: pașapoarte electronice sau titluri de călătorie, procuri sau declarații, adeverință cazier judiciar);
  • în cazul solicitări unui pașaport electronic sau titlu de călătorie menționați culoarea ochilor și înălțimea;
  • transmiterea de copii scanate a actelor necesare;
  • adresa unde locuiți în Marea Britanie;
  • data naşterii, locul nașterii și Codul Numeric Personal;
  • prenumele părinţilor (solicitantului);
  • adresa de domiciliu din Romania (în cazul persoanelor care deţin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Marea Britanie (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Marea Britanie);
  • seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport);
  • obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii.

În funcţie de fiecare situaţie, este posibil să vi se solicite de către Secția Consulară transmiterea de copii scanate color ale actelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

Echipa consulară mobilă se va deplasa la adresa, 133-135 University Street, Belfast, BT 7 1HQ, iar programul de preluare a cererilor va fi :

Vineri

13.04.2018, între orele 10:00 – 16:00

Sâmbătă

14.04.2018, între orele 10:00 – 16:00

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie color.

Pentru informații privind documentele necesare fiecărui serviciu consular vă rugăm să vizitați pagina web a Ambasadei României la Londra astfel:

- pașapoarte http://londra.mae.ro/node/829

- titluri de călătorie http://londra.mae.ro/node/271

- procuri eliberare carte de identitate http://londra.mae.ro/node/477

- alte procuri și declarații http://londra.mae.ro/node/259

- obținere adeverință cazier judiciar http://londra.mae.ro/node/276

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …