Relaţii bilaterale

Cooperarea bilaterală în domeniul culturii și al educaţiei

 

 

 

Cadrul juridic bilateral în domeniul culturii şi al educaţiei

 

1.Program între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii, pentru perioada 2010-2014 (Bucureşti, 15.11.2010).

 

2.Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind înfiinţarea de centre de cultură şi funcţionarea lor, semnat la Bucureşti, la 22 februarie 1991

Conține prevederi privind - subordonarea centrelor culturale, garantarea accesului liber al publicului în spaţiile centrelor culturale şi la activităţile acestora, tipurile de activităţi organizate de centre, statutul conducerii centrelor culturale şi al personalului acestora, scutirile fiscale.

 

3.Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei Naționale din România și Services for Open Learning din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (București, 19.09.2013) - valabil până la 31 august 2017, cu posibilitatea prelungirii automate pentru încă un an; Protocolul ar putea fi reînnoit la nivel de inspectorate școlare județene.

 

 

 

Prevederi ale cadrului juridic bilateral

 

Program între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii, pentru perioada 2010-2014 (Bucureşti, 15.11.2010).

 

 • dezvoltarea capacității indivizilor și organizațiilor de a contribui la schimbările sociale pozitive și la consolidarea societății civile prin intermediul cooperării și schimbului de experiență;
 • promovarea contactelor directe între instituții și specialiști din cele două state;
 • colaborarea la diverse evenimente în domeniul asigurării calității în învățământul superior și al formării profesionale, organizarea de ateliere, simpozioane și seminarii de interes reciproc, în ambele state, în domeniul învățământului superior și a celui profesional și tehnic;
 • participarea la inițiativele și programele UE în domeniul educației;
 • informarea și sprijinirea reciprocă cu privire la oportunitățile educaționale din cele două state;
 • colaborarea în vederea instruirii de cadre didactice;
 • colaborarea directă între școli și licee;
 • mobilitatea studenților;
 • colaborarea pentru elaborarea și publicarea de manuale de limba engleză pentru toate nivelurile;
 • organizarea de cursuri de management educațional, de limbă engleză și a examinărilor în limba engleză;
 • schimburi de informații și materiale privind metode de predare, evaluarea elevilor, probleme educaționale și altele;
 • încurajarea învățării limbilor oficiale în școli si universități din cele două state;
 • sprijinirea participării elevilor la olimpiade, concursuri și alte evenimente internaționale în domeniul educației;
 • recrutarea, pentru scurte perioade de timp, de profesori din celălalt stat:
  • profesorii britanici lucrează în România prin intermediul Youth Exchange Center, GAP şi Service for Open Learning,
  • profesorii români lucrează în Regatul Unit prin Headmaster’s Conference Scheme;
 • cooperarea directă între universităţi, institute de cercetare, organizaţii, departamente şi unităţi, în domeniile ştiinţei  şi tehnologiei (în special în contextul Spațiului European de Cercetare); încheierea  unor Programe de Cooperare în domeniul ştiinţei între ministerele şi instituţiile relevante din cele două state; participarea la programele de cercetare și inovare ale Uniunii Europene, prin dezvoltarea de proiecte comune, în vederea accesării fondurilor structurale ale Uniunii Europene sau a altor fonduri destinate cercetării și inovării;
 • programul a fost valabil până la data de 31 decembrie 2014.

În prezent se defășoară negocieri în vederea semnării unui nou program care să reglementeze cadrul juridic al cooperării bilaterale în domeniile educației, științei și culturii.

 

 

 

Colaborarea în domeniul educației

 

I.Cooperarea în domeniul învățământului superior

 

1.Mobilităţi studenţeşti

 

 1. Studenți români în Marea Britanie

 

 • Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, partea britanică nu mai oferă burse de studiu cetăţenilor români, dar, prin Agenția de Credite și Burse de Studii (ACBS), în baza H.G. nr. 697/1996, modificată prin H.G. nr. 533/1998, au fost acordate următoarele burse: 8 în 2007/2008, 7 în 2008/2009, câte 12 în 2009/2010 și 2010/2011 și 5 în 2011/2012.
 • Prin burse speciale ale Guvernului României (BSGR) au mai studiat în Marea Britanie 27 cetățeni români în 2009/2010, 9 în 2010/2011 și 2 în 2011-2012.
 • Din anul academic 2012/2013, nu au mai fost acordate burse în baza H.G. nr. 697/1996 și nici burse speciale (BSGR).

 

Conform informațiilor deținute în martie 2017, numărul total al studenţilor români înregistraţi în Marea Britanie, în anul universitar 2015/2016, a fost de 10.735 persoane, în creştere cu 1.540 faţă de 2014/2015 (9.195) şi cu 1.870 faţă de 2013/2014 (8.865). Dintre aceştia, 7.030 şi-au declarat domiciliul în România, 3.135 în Anglia, 145 în Scoţia, 80 în Ţara Galilor, 65 în Italia.

 

Domeniile de interes au rămas similare anilor precedenţi, 2.550 studenţi optând pentru studii de afaceri şi administrație, 1.390 pentru IT, 1.015 pentru studii sociale, 870 pentru ştiinţe biologice şi 740 pentru inginerie şi tehnologie. Coroborarea datelor colectate de HESA privind specializările pentru intervalul 2008/2016 indică, astfel, o anumită "specializare" a tinerilor români care studiază în Marea Britanie, cu efecte, pe termen mediu şi lung, asupra tipologiei comunităţii româneşti din UK, respectiv a domeniilor în care există potenţial de recrutare în rândul acesteia, atât pentru activităţi de cercetare, cât şi pentru piaţa muncii, în general.

 

 1. Studenți britanici în România

 

Numărul studenților britanici înscriși la studii în România:

Conform datelor centralizate la 1 octombrie 2017, în anul universitar 2017-2018, un număr de 301 cetățeni din Marea Britanie studiau în România, astfel: 296 la studii de licență și 5 la studii de doctorat. Peste 62% dintre cetățenii britanici înscriși la universitățile românești studiază medicina.

 

 

 

 

 1. Cursuri de vară

În 2013 au participat doi cetățeni britanici. În anul 2014, 2015 și 2016, nu au participat studenți britanici.

 

2.Lectorate de limba română în Marea Britanie

Începând cu anul 2012/2013, la Universitatea Oxford funcţionează primul lectorat român la o universitate britanică, în cadrul Centrului de Lingvistică Romanică, Facultatea de Lingvistică, Filologie și Fonetică, care oferă cursuri opționale de licență și master. Protocolul de colaborare între Universitatea Oxford şi Institutul Limbii Române pentru deschiderea acestui lectorat a fost semnat în 2011. 

 

3.Cooperare regională și europeană, Programul Erasmus +

 

 

II.Cooperarea în domeniul învățământului preuniversitar

1.British Council

Între MEN și British Council (BC) Romania au existat două acorduri de colaborare, care au expirat în noiembrie 2017: Acordul nr. 67606/2012 pentru dezvoltarea examenului de bacalaureat la limba engleză și a olimpiadei de limba engleză, etapa națională, și Acordul nr. 67607/2012 privind Cambridge English Advanced (examen și certificat).

În afară celor două acorduri, BC Romania oferă formare pentru dezvoltarea profesională, contra cost.  

În prezent se află în avizare un nou document de colaborare cu British Council.

 

Proiectul ”English for the Community: 2017 to 2020”,

În decembrie 2017, British Council a transmis informații cu privire la Proiectul English for the Community, realizat în parteneriat cu Fundația Româno-Americană (RAF), proiect ce vizează îmbunătățirea metodelor de predare și învățare a limbii engleze în nouă județe din România. Activitățile se vor desfășura în județele Suceava, Neamț, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Bihor, Mureș, Sibiu și Brașov, unde au fost selectate 130 de localități, predominant din mediul rural, cu potențial substanțial pentru dezvoltarea ecoturismului, limba engleză reprezentând o abilitate cheie pentru acest sector economic.

Implementarea proiectului prevedere formarea unui număr de 155 de profesori, cu sprijinul a 9 formatori la nivel de țară (country trainers) care vor monitoriza și evalua desfășurarea programelor de formare, precum și a 18 facilitatori din localitățile de proveniență ale profesorilor, care vor acorda sprijin la fața locului.

Proiectul prevede o serie de inițiative de dezvoltare profesională continuă, inclusiv sprijin pentru utilizarea resurselor digitale, dezvoltarea abilităților în domeniile de predare identificate ca fiind prioritare, suport pentru bibliotecile din localități, utilizarea sporită a resurselor digitale, sprijin pentru abilități civice etc.

2.Disciplina opțională Elemente de cultură și civilizație engleză

Ministrul Educaţiei a aprobat, în data de 13 octombrie 2014, programa şcolară pentru disciplina opţională „Elemente de cultură şi civilizaţie engleză”, destinată claselor de a XI-a şi a XII-a cu program de studiu în regim bilingv, limba engleză. Elevii au posibilitatea să cunoască mai multe informaţii despre valorile anglofone, aportul culturilor britanice şi americane la patrimoniul cultural universal, aspecte geografice, tradiţii şi obiceiuri ale spaţiului anglo-saxon. De asemenea, programa pune accent pe dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive în limba engleză.

3.Olimpiade

În fiecare an, un grup de elevi români participă la Concursul Internațional de Discurs Public în limba engleză, organizat de Uniunea Internațională a Vorbitorilor de limbă engleză ESU-International, care are loc la Londra.

4.LCCR

Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) în unități de învățământ preuniversitar din state membre ale Uniunii Europene se desfășoară și în Marea Britanie, începând din anul școlar 2017-2018. 

 

Concursul de selecție a personalului a debutat pe 28 iulie 2017 și a fost finalizat în luna august 2017. În prezent, cursul de limbă română este predat de către un cadru didactic la o școală din Londra, respectiv Stag Lane Junior School din localitatea Middlesex, Edgware (primary school, 1 grupă de elevi).

 

III.Alte aspecte ale cooperării

 

În ultimii ani, reprezentanți ai MEN participă la Forumul Global pentru Educație (Education World Forum) și la expoziţia educaţională BETT Show London (British Educational Training and Technology Show), una dintre cele mai prestigioase expoziţii educaţionale din lume cu accent pe inovaţie tehnologică pentru educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, care au loc în primele luni ale fiecărui an.

 

 

Colaborarea în domeniul culturii

 

2017

 

În 12 septembrie 2017, managerul Institutului Național al Patrimoniului a participat la Conferința anuală a Weald & Download Living Museum, cu tema Brexit and Building Conservation, cu comunicare Safeguarding vernacular heritage in Romania – a case for cooperation.

 

În perioada 14-17 mai 2017, managerul Bibliotecii Naționale a României a participat la Adunarea Generală Anuală CENL (Conference of European National Librarians), organizație înființată în scopul dezvoltării și consolidării rolului bibliotecilor naționale europene, în special în ceea ce privește conservarea patrimoniului cultural național și accesul nediscriminatoriu la cunoaștere.

 

În ianuarie 2017, directorul general al Bibliotecii Naționale a României a participat la inaugurarea secției românești a Bibliotecii din Brent, în cadrul Zilelor Culturii Naționale.

 

2016

 

În perioada 15-21 octombrie 2016, directorul general al Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova a participat, la Glasgow, la o sesiune de cursuri de teatru sub egida proiectului european Career Development of Deaf Young People in Drama/ Dezvoltarea carierei tinerilor cu deficiențe de auz în domeniul artelor teatrale.

 

 

 

Contacte bilaterale:

Vizite la Londra:

 • Ministrul Educaţiei Naţionale – ianuarie 2017, octombrie 2014, aprilie 2013
 • Ministrul Educatiei, Cercetării şi Tineretului - 2007, 2008
 • Secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale – ianuarie 2013, ianuarie 2014

Vizite la Bucureşti:

 • Ministrul pentru Afaceri, Inovaţie şi Competenţe - septembrie 2011

 

Centre culturale

La Londra funcţionează Institutul Cultural Român (www.icr-london.co.uk/).

La Bucureşti funcţionează Centrul Cultural al Marii Britanii (British Council) (www.britishcouncil.org).

 

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…