Relaţii bilaterale

Relaţii economice

 În anul 2015 s-au înregistrat cele mai ridicate valori din istoria relațiilor comerciale dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, atât din punct de vedere al exporturilor românești cât și al volumului schimburilor comerciale bilaterale.

Volumul schimburilor comerciale bilaterale a însumat 3,95 miliarde Euro la 31.12.2015, în creștere cu 13,21% față de anul 2014.

Este cel mai ridicat nivel anual al exporturilor românești pe piața britanică, în creștere cu 227 milioane Euro comparativ cu anul 2014. Exportul a crescut cu 10,55% față de 2014, înregistrând 2,38 miliarde Euro. Marea Britanie se situează pe locul 5, atât la nivelul statelor membre UE, cât și în clasamentul general, cu o pondere de 4,36% în totalul exporturilor României.

Structura exporturilor româneşti pe piaţa britanică este următoarea:

 •  maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora: 28,75% în totalul exportului;
 •  produse şi materiale textile: 22,27%, din care 17,23% articole de îmbrăcăminte şi accesorii;
 • vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de transport: 17,74%, din care 16,84% automobile, alte vehicule, accesorii;
 •  mărfuri şi produse diverse: 7,04% (în majoritate mobilă: 6,81%);
 •  produse agroalimentare: 5,61%;
 •  materiale plastice, cauciuc si articole din acestea: 5,34%, din care 3,93% cauciuc și articole din cauciuc;
 •  produse ale industriei chimice: 4,26% (în principal produse farmaceutice 3,66%);
 •  metale comune: 4,14%.

Importurile României din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au înregistrat 1,57 miliarde Euro, deținând o pondere de 2,49% în totalul importurilor românești, reprezentând o creștere de 17,50%, comparativ cu anul 2014. UK se situează pe locul 14 în clasamentul general la import, respectiv locul 11 între statele UE.

Importurile s-au axat, în perioada analizată, pe următoarele grupe de produse: mașini, aparate, echipamente electrice și părți ale acestora (26,69%), materiale textile și articole de îmbrăcăminte (24,02%), produse ale industriei chimice (17,63%), vehicule, aeronave și echipamente auxiliare de transport (7,29%), materiale plastice, cauciuc si articole din cauciuc (5,52%) și metale comune și articole din acestea (4,65%).

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se situează pe primul loc în ierarhia statelor cu balanţă comercială favorabilă Romaniei (+815 milioane Euro).

Contacte bilaterale:

Vizite oficiale la Londra:

 • Ministrul Economiei – 2005, 2013
 • Minstrul Finanţelor - 2001, 2004, 2006, 2007
 • Ministrul Delegat pentru Comerţ/Secretar de stat pentru Comerț - 2003, 2004, 2005, 2014, 2015
 • Ministrul Energiei – 2013, 2014
 • Ministrul Agriculturii – 2002, 2013
 • Ministrul Comunicaţiilor – 2008
 • Ministrul Sănătăţii – 2008
 • Ministrul Privatizării – 2001
 • Ministrul Mediului şi Schimbǎrilor Climatice - 2013
 • Ministrul Apelor, Pǎdurilor şi Pisciculturii - 2013
 • Ministrul Transporturilor - 2013

Ministrul Turismului şi IMM-urilor – 2013

 

Vizite oficiale la Bucureşti:

 • Ministrul DEFRA – 2006, 2013

Alegeri parlamentare 2016 - înscrierea în Registrul electoral pentru votul în străinătate

07.04.2016

Ambasada României la Londra încurajează cetăţenii români cu drept de vot din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să se înscrie în Registrul electoral pentru votul în…

Comunicat de presă

11.08.2016

În continuarea demersurilor întreprinse pentru asigurarea unei informări corecte și complete a publicului și stabilirea adevărului în cazul reportajului Criminal Gang Selling Military Weapons, …

Comunicat de presă

09.08.2016

Referitor la reportajul Criminal Gang Selling Military Weapons, difuzat de postul de televiziune Sky News în ziua de 7 august a.c., în care se prezintă presupuşi traficanţi de arme români,…