Prima pagină

Ambasadorul României ȋn Marea Britanie a prezidat sesiunea diplomatică a Conferinţei Santa Marta Group privind prevenirea şi combaterea sclaviei moderne şi a traficului de persoane

Ȋn perioada 5-6 decembrie 2014, la Londra, ȋn prestigioasa locaţie Lancaster House aparţinând Ministerului britanic de Externe (Foreign Office), a avut loc cea de-a doua Conferinţǎ Santa Marta Group privind prevenirea şi combaterea sclaviei moderne şi a traficului de persoane. Desfaşuratǎ sub ȋnaltul patronaj al Sfântului Pǎrinte Papa Francis şi al Ministrului britanic de Interne, Theresa May, conferinţa a reunit reprezentanţi din 25 de ţǎri din Europa, cele doua Americi, Asia şi Africa, angajate ȋn lupta pentru eradicarea acestui flagel al lumii moderne: şefi de poliţii naţionale, episcopi, reprezentanţi ai societǎţii civile, reprezentanţi ai Ministerului britanic de Interne (Home Office), ambasadori şi diplomaţi acreditaţi la Londra.

Pentru prima datǎ, ȋn programul conferinţei de la Londra a fost inclusǎ şi o sesiune dedicatǎ reprezentanţilor diplomatici acreditaţi ȋn Marea Britanie. La invitaţia Eminenţei Sale Cardinalul Vincent Nichols, Preşedintele Conferinţei Episcopilor din Anglia şi Ţara Galilor şi a Şefului New Scotland Yard, Sir Bernard Hogan-Howe, Ambasadorul României la Londra, Dr. Ion Jinga, a prezidat lucrǎrile acestei sesiuni diplomatice desfǎşurate ȋn prima zi a evenimentului, iar ȋn cea de-a doua zi a avut o intervenţie ȋn plenul conferinţei.

Ministerul de Afaceri Interne din România a fost reprezentat de Adjunctul Şefului Poliţiei Române, Chestor Vasile Viorel, de Şeful Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din Poliţia Românǎ, Comisar Şef de Poliţie Marius Roman, şi de Ataşatul pentru Afaceri Interne din cadrul Ambasadei României la Londra, Comisar Şef Robert Marin, acesta din urmǎ fiind cooptat şi ȋn echipa de organizare a conferinţei, ȋn semn de apreciere pentru profesionalismul ofiţerului român.

Invitaţia adresatǎ Ambasadorului României de a prezida o sesiune a conferinţei şi de a avea o intervenţie ȋn cadrul reuniunii plenare a venit ca o recunoaştere a parteneriatului dezvoltat ȋn domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane ȋntre Ambasada României la Londra şi autoritǎţile britanice de profil, Metropolitan Police Londra (New Scotland Yard) şi Home Office. Ȋn acest sens, partenerii britanici au apreciat cǎ: “This experience of positive partnership, exemplified by the relationships between the Romanian Embassy in London and the Metropolitan Police, has developed on all levels. Strategically between Ambassador Dr Ion Jinga and Commissioner Sir Bernard Hogan-Howe, operationally between  police officers, internationally between police and prosecutors alongside NGO support agencies. This now involves officers from Romania posted to work in the Capital alonside the Metropolitan Police. To obtain the most out of the December Conference, the international element has been extended to include involvment of ambassadors based in London. The Santa Marta Group is honoured that Dr Ion Jinga, Romanian Ambassador, has agreed to lead on this session of the conference. With Romania leading, with such highly regarded ambassador, Dr Ion Jinga, this additional element will focus the response not only in the United Kingdom but internationally”.

La sesiunea diplomaticǎ au fost prezenţi reprezentanţi la nivel de ambasador, ministru consilier sau şef al Secţiei Consulare din cadrul Ambasadelor Argentinei, Bulgariei, Braziliei, Cehiei, Slovaciei, Poloniei, Indiei, Lituaniei, Letoniei, Portugaliei şi României, precum şi reprezentanţi ai Home Office, Metropolitan Police Londra, Bisericii Catolice şi Rotary International. Evenimentul a fost moderat de Fiona Cunningham, director asociat al prestigiousului think-tank Center for Social Justice.

Cu acest prilej, Ambasadorul României a prezentat bunele practici şi parteneriatul dezvoltat de Ambasada României la Londra ȋn domeniu, atât cu autoritǎţile britanice cât şi cu cele din România, inclusiv sub aspectul identificǎrii victimelor şi a rǎspunsului integrat oferit de diferitele departamente ale misiunii diplomatice, subliniind cǎ:

“Sclavia modernǎ şi traficul de persoane reprezintǎ o crimǎ ȋmpotriva umanitǎţii, cea mai gravǎ formǎ de violare a drepturilor omului.  Astǎzi sunt mai multi sclavi decǎt ȋn orice altǎ perioadǎ din istoria omenirii: 27 milioane de adulţi şi 13 milioane de copii (…). Sunt, de aceea, necesare instrumente moderne şi abordǎri inovative pentru a eradica acest fenomen, iar crearea Santa Marta Group, ca parteneriat ȋntre agenţiile de aplicare a legii şi Biserica Catolicǎ, reprezintǎ un rǎspuns concret la aceastǎ provocare a secolului XXI (…). Biserica Ortodoxǎ Româna a dezvoltat, la rândul sǎu, o serie de proiecte  de succes pentru asistenţa victimelor infracţiunii de trafic de persoane, de aceea cred ca ar fi binevenit ca la urmǎtoarea Conferinţǎ a Santa Marta Group, care va avea loc la Madrid, sǎ fie invitate şi Bisericile Ortodoxe care au contribuţii valoroase ȋn combaterea sclaviei moderne”.

Şeful Unitǎţii de Combatere a Sclavie Moderne din Home Office, Robbie Kent, a prezentat elemente privind viitoarea legislaţie britanicǎ ȋn materie (“Modern Slavery Bill”) iar reprezentanţii celorlalte state participante au relevat experienţa lor ȋn prevenirea şi combaterea  acestui fenomen.

Ȋn cea de a doua zi a Conferinţei, Ambasadorul Ion Jinga a prezentat ȋn plen rezultatele sesiunii diplomatice şi a avansat o serie de propuneri şi direcţii de acţiune la nivelul misiunilor diplomatice:

  • Pregǎtirea personalului Ambasadelor şi Secţiilor Consulare pentru identificarea şi recunoaşterea indicatorilor specifici sclaviei moderne şi traficului de persoane, respectiv furnizarea de asistenţǎ şi rǎspuns adecvat necesitǎţilor victimelor.
  • Stabilirea unor mecanisme operative de lucru ȋntre diferitele departamente din Ambasade (Secţii Consulare, Asistenţǎ Socialǎ, Afaceri Interne/Poliţie).
  • Legǎturi directe cu autoritǎţile competente din Marea Britanie (Poliţie, ONG-uri, Bisericǎ etc.) ȋn vederea asigurǎrii unei asistenţe adecvate şi ȋn timp real victimelor.
  • Stabilirea unor legǎturi funţtionale cu autoritǎţile de profil din ţara sursǎ a traficului de persoane, pentru a asigura o protecţie continuǎ a victimelor dupǎ repatriere şi investigarea faptelor comise pe teritoriul ţǎrii respective.
  • Stabilirea unor consultǎri şi schimb de informaţii ȋntre ambasadele din Londra care se confruntǎ cu cazuisticǎ similarǎ sau cu grupǎri infracţionale transnaţionale de trafic de persoane.

Prezentarea Ambasadorului României a fost apreciatǎ deosebit de pozitiv, Cardinalul Nichols şi Şeful Scotland Yard remarcând elementele de noutate şi sugestiile concrete de implicare a misiunilor diplomatice iar UK Antislavery Commissioner, Kevin Hyland, a arǎtat cǎ va include propunerile ambasadorului român ȋn raportul pe care ȋl va prezenta spre aprobare Guvernului britanic.

Ȋn contextul acestui eveniment, Ion Jinga a vizitat şi o expoziţie organizatǎ de Metropolitan Police Londra, cuprinzând mijloace operative de combatere a infracţionalitǎţii (supraveghere electronicǎ şi video, prelevarea şi prelucrarea datelor criminalistice, mijloace de intervenţie, inclusiv letale) şi a participat la discuţii informale cu şefi de poliţie naţionale,  agenţii europene de aplicare a legii şi reprezentanţi ai Bisericii Catolice.

 

Informaţii de background:

Grupul Santa Marta a fost constituit la Vatican ȋn aprilie 2014, sub ȋnaltul patronaj al Papei Francis, fiind format din şefii principalelor agenţii de aplicare a legii naţionale (inclusiv din România), europene şi internaţionale (EUROPOL, INTERPOL) şi reprezentanţi ai Bisericii Catolice, având ca obiectiv principal dezvoltarea la nivel internaţional a unor strategii concrete şi eficiente de prevenire şi combatere a fenomenului sclaviei moderne. Prima Conferinţǎ Santa Marta Group a avut loc la Vatican, primind numele dupǎ locaţia ȋn care s-a desfǎşurat, „Santa Marta” fiind reşedinţa Papei Francis. 

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …