Actualitatea ambasadei

Anunț privind procedura de școlarizare a cetățenilor români din diaspora în cadrul sistemului de învățământ superior de stat din România, pentru anul universitar 2018-2019

Ministerul Educației Naționale din România oferă mai multe informații în legătură cu procesul organizării admiterii românilor din diaspora în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019, după cum urmează:

  • Pentru procedura de selecție și admitere pentru anul universitar 2018-2019 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor din diaspora în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordinul comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP  nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017. Textul metodologiei este disponibil pe site-ul Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni).
  • Cifra de școlarizare pentru românii din diaspora, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, a fost repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat. Acestea, în baza autonomiei universitare, vor repartiza locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe cele fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, pe domenii de licență, master și doctorat.
  • Calendarul admiterii, oferta de școlarizare și metodologia de admitere vor putea fi accesate pe site-ul fiecărei instituții de învățământ superior. Ministerul Educației Naționale va actualiza informațiile de pe site-ul propriu, la secțiunea dedicată românilor de pretutindeni.
  • Candidații români din diaspora care nu cunosc limba română vor putea să urmeze cursurile anului pregătitor doar în instituțiile de învățământ superior de stat ale căror programe au fost acreditate de ARACIS. Candidații care nu cunosc limba română și doresc să urmeze studiile de licență la instituții de învățământ superior care nu organizează cursuri de an pregătitor de română pot opta doar pentru programul de an pregătitor de română, organizat la o instituție de învățământ superior acreditată, urmând ca după absolvirea acestuia să participe la concursul de admitere organizat pentru anul universitar 2019-2020.
  • Candidații sunt încurajați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ la care doresc să aplice, pentru o mai bună informare privind oferta de școlarizare a fiecărei instituții de învățământ superior, condițiile de selecție și termenele de depunere/transmitere a dosarelor de candidatură, respectiv de confirmare a locului de studii.

 

Ministerul Educației Naționale va actualiza permanent secțiunea http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni cu informații privind acest proces.

 

 

 

 

În prim plan

Precizări cu privire la existența unui număr suficient buletine vot la alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național din 26 mai 2019

26.05.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizează că buletinele de vot, atât cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cât și cele pentru…

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019

23.05.2019

Modelele buletinelor de vot ce vor fi utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 …