Actualitatea ambasadei

Q&A – teme de interes în context Brexit

1. Condiţii de muncă

 

Q: Cum obţin card de muncă?

A: Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi cetăţenii europeni şi nu trebuie să solicite permisiunea de a munci în Marea Britanie. Angajatorilor din Marea Britanie le este interzisă discriminarea pe motiv de naționalitate în ceea ce privește accesul pe piaţa muncii, salarizarea sau condițiile de muncă.

În procesul de reglementare a statutului pe piaţa muncii din Marea Britanie, cetățenii români trebuie să aplice pentru alocarea Numărului Naţional de Asigurare (NINo), număr unic de identificare care centralizează contribuţiile sociale plătite în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, emis de serviciile publice de ocupare din Marea Britanie (Jobcentre Plus).

 

Q: Care sunt actele necesare pentru interviul NINo?

A: NINo este necesar persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de angajat sau de lucrător pe cont propriu, precum şi celor care solicită prestaţii sociale contributive sau necontributive în acest stat. Pentru a programa un interviu în vederea alocării NINo puteţi contacta serviciul public de ocupare Jobcentre Plus, la numarul de telefon: 0845 600 0643, luni-vineri, 8am-6pm; pagina web : www.gov.uk/apply-national-insurance-number .

Pentru a obţine NINo, solicitanţii trebuie să prezinte documente care atestă identitatea (după caz - paşaport, carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, permis de conducere) şi dovada adresei (facturi utilităţi). Este, de asemenea, posibil să fie necesară prezentarea documentelor care confirmă statutul în Marea Britanie (angajat, lucrător pe cont propriu, persoană în căutarea unui loc de muncă).

Astfel:

  • pentru statutul de persoană în căutarea unui loc de muncă (Jobseeker), solicitanţii trebuie să prezinte dovezi cu locurile de muncă la care au aplicat;
  • pentru statutul de angajat, solicitanţii trebuie să prezinte documente precum contractul de muncă (termeni și condiții de muncă) sau oferta de angajare;
  • pentru statutul de lucrător pe cont propriu, solicitanţii trebuie să prezinte dovezi care atestă desfăşurarea unei activităţi independente de prestări servicii (contracte, facturi, scrisori de recomandare clienţi, extras de cont banca etc).

Informatii suplimentare privind procedura de alocare a NINo puteti consulta accesand site-ul web al Guvernului:  https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number . 

 

Q: Se mai acordă NINo după data activării mecanismului de ieşire a UK din Uniunea Europeană?

A: Până la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE, drepturile cetăţenilor europeni aflaţi în această ţară vor fi garantate şi protejate. Drepturile cetățenilor români pe piața muncii britanică rămân, aşadar, neschimbate.

 

2. Condiţii de şedere

 

Q: Cât timp poţi să stai în Marea Britanie dacă ai acte, dar nu lucrezi?

A: Cetăţenii români au drept de şedere pentru o perioadă de până la trei luni pe teritoriul Marii Britanii, fără nicio condiţie sau formalitate, cu excepţia cerinţei de a poseda o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

Dreptul de şedere poate fi exercitat pentru perioade mai mari de trei luni dacă cetăţenii Uniuni Europene se află într-una din situaţiile prevăzute în continuare:

  • sunt angajaţi sau desfășoară o activitate independentă;
  • sunt în căutarea unui loc de muncă;
  • au resurse suficiente pentru a se întreține, precum şi pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială în timpul perioadei de şedere, şi posedă o asigurare medicală cuprinzătoare;
  • sunt înscrişi la o instituţie privată sau publică, acreditată sau finanţată de către autorităţile statului gazdă, cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională, și dețin o asigurare medicală cuprinzătoare pentru dumnealor şi pentru membrii de familie care îi însoţesc;
  • sunt membri de familie care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile menţionate anterior;

 

Q: Este necesară rezidenţa pentru a rămâne în UK după 15 martie 2017?

A: Până la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE, drepturile cetăţenilor europeni aflaţi în această ţară vor fi garantate şi protejate, indiferent de data invocării articolului 50.

În ceea ce privește înregistrarea reședinței, nu există obligativitate legală pentru a confirma acest statut. Mai multe informații regăsiți pe pagina oficială a Guvernului britanic https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know  .

Ambasada Romaniei la Londra recomandă membrilor comunității românești să își reglementeze șederea în această țară.

Este importantă formalizarea tuturor relațiilor de muncă sau civile, esențială și în protejarea drepturilor și în exercitarea obligațiilor pe teritoriul UK, prin semnarea unor contracte de muncă/ termeni și condiții de muncă, solicitarea de la angajator a fluturașilor de salariu și a formularelor P60 și P45 (formulare care atestă plata taxelor și contribuțiilor anual, respectiv la încetarea relațiilor de muncă), semnarea contractelor de lucrător pe cont propriu, obținerea numărului de asigurări sociale NINo, plata taxelor, înscrierea la medicul de familie, deschiderea contului bancar, plata utilităților și obligațiilor aferente chiriei/ locuinței în care se află.

 

3. Condiţii de călătorie

 

Q: Pot să călătoresc în Marea Britanie în baza cărţii de identitate sau am nevoie de paşaport?

A: Pentru moment nu există modificări privind condiţiile de călătorie şi de şedere în Marea Britanie. Intrarea în această țară este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate. Pentru informații actualizate vă rugăm să consultați pagina Web a Ambasadei României la Londra http://londra.mae.ro/node/177

 

4. Situaţia studenţilor români din Marea Britanie

 

Q : Ce se va întâmpla cu studenţii români din UK pe parcursul derulării procedurilor de ieşire a UK din UE?

A : Pe durata negocierilor privind ieşirea UK din UE, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni, inclusiv cele specifice cetăţenilor europeni care urmează programe de studii universitare în UK, rămân similare celor avute până la invocarea articolului 50.

 

Q : Ce se va întâmpla cu studenţii români din UK după ieşirea UK din UE?

A : Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni, inclusiv cele specifice cetăţenilor europeni care urmează programe de studii universitare în UK, vor face obiectul negocierilor dintre UK şi UE.

 

Q : Ne vor fi recunoscuţi anii de studiu în momentul aplicării pentru cetăţenie? Trebuie să avem un “comprehensive health insurance”?

A: Legislaţia specifică obţinerii cetăţeniei britanice, la acest moment, impune criterii general aplicabile tuturor persoanelor care urmează programe de studii universitare în UK şi nu creează o categorie specifică pentru cetăţenii europeni. Prin urmare, cetăţenii europeni care urmează programe de studii universitare în UK şi îşi doresc să obţină cetăţenia britanică trebuie să îndeplinească criteriile solicitate de legislaţia curentă. 

 

Q : ​Care este legislaţia aplicabilă, în prezent, recunoaşterii diplomelor obţinute în Marea Britanie?

A: În ceea ce privește recunoașterea diplomelor obținute în UK, se aplică Convenția de la Lisabona privind recunoașterea studiilor, 1997 și, în plus, reglementările Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor - CNRED în baza cărora diplomele obținute în UE de cetățenii din statele membre ale UE beneficiază de recunoaștere automată.

Convenția de la Lisabona este încheiată sub egida Consiliului Europei - http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_EN.asp.

Recunoașterea profesională pentru profesiile reglementate se realizează în baza Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, revizuită.

 

Q : ​Care va fi procedura aplicabilă recunoaşterii diplomelor obţinute în Marea Britanie după ieşirea UK din UE?

A: Recunoașterea se va realiza în baza aceleiași Convenții de la Lisabona privind recunoașterea studiilor, 1997 (fără aplicarea Directivei 2005/36/CE).

Totuşi, precizăm că va trebui luat în considerare cadrul negocierilor UE-UK inclusiv în domeniul liberei circulaţii a persoanelor.

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…